Ryssland provocerar och demonstrerar sin makt

I skrivande stund pågår den ryska marinövningen i Östersjön med koncentrationen lagd till området mellan Öland och Bornholm. Aldrig har en rysk övning av detta offensiva slag placerats så nära svenskt territorium.

Skälet till övningen är utan tvekan att provocera och observera svenska och andra nationers reaktioner på det Ryssland sysslar med. Från rysk sida vill man säkert också markera att landet är en stormakt och att omgivningen bör visa vederbörlig respekt.
Den finländske forskaren Charly Salonius-Pasternak vid utrikespolitiska institutet förklarade i TV4:s Nyhetsmorgon att man från rysk sida vill markera att Ryssland är en stor och global makt där andra regler ska tillämpas eftersom Ryssland är en stormakt. Då till skillnad mot små länder som Sverige och Finland.
Enligt Charly Salonius-Pasternak visar det ryska agerandet att man medvetet strävar efter att provocera fram reaktioner hellre än att vara transparent när det gäller sina militära övningar. Något som han betecknar som oroväckande.
Vid en först anblick är det uppenbart att övningen riktar sig emot Sverige och Danmark. Men det är också övriga Östersjöländer som är mål, inte minst Estland, Lettland och Litauen, men också Polen. Enligt de uppgifter som finns att tillgå är det första gången Ryssland övar i det aktuella området.
Något behov av övningsområdet har inte ryssarna. Ryssland har gott om territorium att hålla sig till, både till lands och till sjöss.
Lettland har protesterat genom att kalla den ryske försvarsattachén till försvarsdepartementet och från Litauen har kommit ett uttalande där man beskriver övningen som aggressiv demonstration av Rysslands militära styrka.
Påpekas ska i sammanhanget att övningen inte strider mot internationell lag.

Den ryska övningen är ingen isolerad företeelse. Den är en del i en större nu ständigt pågående process.  Från Moskva följer man noga Sveriges förhållande och samarbete med Nato.
Ryssland har tidigare kommit med mer eller mindre förtäckta hot att om Sverige blir fullvärdig medlem i Nato så kommer Moskva att reagera. Övningen måste ses som en varning från Ryssland, en kraftfull påminnelse om att ett svenskt medlemskap skulle vara dåligt för Sverige.

Den ryska övningen sker samtidigt som ordkriget och de diplomatiska åtgärderna till följd av mordförsöket på Sergej Skripal i Salisbury eskalerar. Ryssarna har i denna konflikt också utpekat Sverige som möjlig källa till nervgiftet som användes.
De ryska aktiviteterna i gränstrakterna till Sverige och Danmark orsakar oro i närområdet. I Sverige och i våra grannländer ses övningen generellt som en ovänlig gest, som en provokation och till och med som en oförskämdhet mot våra länder självbestämmande. Möjligheten för att en debatt blossar upp som inte skulle vara fördelaktig för Ryssland finns säkert med i beräkningarna.
Och då, inte oväntat, rycker en av Sveriges mest synliga Putinvänner upp - Sven Hirdman - med en debattartikel i Svenska Dagbladet där han varnar Sverige för att delta i ”spelet” med att ”solidaritetsutvisa” ryska diplomater. Som vanligt vill Hirdman framstå som en modererande kraft, någonstans mitt emellan, när det gäller Rysslands förhållande till sin omvärld. Men det slutar nästan alltid på samma sätt - Västvärlden behandlar Ryssland illa och i grunden har Putin rätt.
Ryssland har alltid respekterat styrka. För Ryssland är styrka lika med makt, makt är lika med rätt. Så ser Ryssland på sig själv och så ser Ryssland på andra.

ROLF K NILSSON

Senaste artiklarna