"Den första generationen förvärvar, den andra generationen förvaltar och den tredje förstör"

Jag hör till dem som tycker att det är klokt att göra ett omtag i Sveriges grundläggande funktioner och filosofi. Det praktiska utförandet som gör en fungerande nationalstat möjlig. Citatet ovan beskriver skeendet där man bygger upp något och lyckas med det för att sedan långsamt tappa motivationen. Men även motiveringen till varför och hur man skapar, bygger och förvaltar.

När jag skriver att det är klokt med ett omtag så syftar jag på detta. Varför ska vi ha nationalstaten Sverige? Hur fungerar den? Varför betalar vi skatt? Och även ”vad fan får jag”.

 

När Leif Östling orsakade ett rabalder vänster om mitten med den famösa frasen ”vad fan får jag” (för skattepengarna han betalade in) så blev reaktionen inte lika okomplicerad som många trodde. Tvärtom instämde många i frågeställningen via sociala medier. En del rabblade upp väl diskuterade satsningar på kamelcenter i Angered, armband från polisen och kurser i intersektionella genusperspektiv mm. Oseriöst? Inte alls ur ett lite större perspektiv.

 

Frågeställningen vi får av detta är i allra högsta grad relevant och viktig. Sverige är ett högskattesamhälle. En vanlig arbetare betalar i snitt 52 procent av sina inkomster i olika skatter. Om man betalar det mesta av det man arbetar ihop i skatt så förutsätter det att det som man får tillbaka uppfattas som en vettig deal. I synnerhet för den som inte är vänster. Det ska vara en bra utväxling av skatten för att viljan att betala in den ska bibehållas. Därav ordet samhällskontrakt som ledord i ämnet.

 

Just nu är det ovanligt många som inte känner så. Inkluderat skribenten. Resonemanget är i grova drag rätt enkelt. Med de högsta skattenivåerna i världen så förväntas de bästa kärnverksamheterna i världen också. Problemet är ju att vi knappt har ett fungerande försvar, en otillräcklig polisiär närvaro, svag livsmedelsförsörjning, en skola i förfall, en vårdsektor med tydliga och kännbara brister, liksom äldrevård eller domstolsväsende med mera och än mer. De grundläggande funktionerna – kärnverksamheterna – klarar inte ens målen trots så mycket pengar som vanliga (och ovanliga) svenskar betalar in på daglig basis. Däremot kan vi satsa på väldigt smala sidosaker i sammanhanget. Den här krocken uppfattas, och uppfattas negativt av större och större segment i samhället. Inte minst av de som känner av dem först vilket inte nödvändigtvis ska tros vara ”medelålders vita kränkta män i en stadsjeep”.

 

Fel spenderade skattekronor borde uppröra inte bara högern i Sverige, utan även mittenväljare och vänstern. Citatet härstammar från en Socialdemokrat. En dåtidens Socialdemokrat. Inte en av idag. Frågan är väl om inte dagens riksdagsinnehåll samtliga har förfallit till en viss lättja som den där tredje generationen som varken skapar eller förvaltar?

 

Att ställa sig frågan om varför vi betalar skatt och vad (fan) man får är en självklarhet för att förvalta och skapa ett bättre Sverige.

 

 

 

Senaste artiklarna