Vägen till livet

”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.”

Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. (Joh. 16:16–22)

 

Söndagens evangelietext är hämtad från avskedstalet i Johannesevangeliet, ett långt tal som Jesus håller till lärjungarna strax innan han skall föras iväg för att korsfästas. Jesus talar om sin egen död och uppståndelse, och om lärjungarnas sorg som skall vändas i glädje. Den tid då lärjungarna inte ser honom är den tid då han befinner sig i dödsriket. På påskdagens morgon uppstår Jesus från det döda och visar sig för lärjungarna: "en kort tid och ni skall se mig igen".

Deras glädje över att Jesus lever blir bestående, den skall inte tas ifrån dem. Vi vet att flera av dem fick plikta med sina liv för sin kristna tro. Glädjen Jesus talar om är ingen garanti för ett bekymmerslöst liv, men den ger hopp och mod i svåra tider. Om fornkyrkans kristna martyrer sägs det att de, likt Stefanus, såg himlen öppen. Utan vetskapen om uppståndelsen hade de knappast förmått hålla fast vid Kristus.

Bibeltexter är mångtydiga. På ett annat plan handlar evangelietexten om den yttersta tiden, då Jesus skall komma tillbaka på himmelens skyar för att döma och återupprätta världen. Födslovåndorna som nämns här används ofta som en talande beskrivning av den sista tidens lidande, det som föregriper och förebådar Jesu återkomst. Många tänker sig idag att vi lever i den yttersta tiden, så som människor har gjort med jämna mellanrum under de senaste tvåtusen år. Jag brukar ställa mig frågan om de inte har rätt allihop, om vi inte har levt i den yttersta tiden ända sedan Jesu död och uppståndelse. För Gud är ju tusen år som den dag som förgick igår (Ps. ps 90). När Jesus skall komma tillbaka vet vi dock inte, det gör inte ens änglarna i himlen, enligt Bibeln. Vägen till livet är Jesus själv, han som är Vägen, Sanningen och Livet. 

På ett tredje plan handlar texten om oss som är kristna och våra liv. När vi vandrar med Jesus vandrar vi påskens väg genom mörker till ljus, genom död till liv. Hans offerdöd på korset öppnade dödsrikets portar för oss. När vårt eget liv på jorden är slut får vi leva i evig glädje och gemenskap med treenig Gud – Fader, Son och helig Ande. Genom Jesus blir vi en del av den gemenskapen redan här på jorden. 

Att leva i gemenskap med Jesus Kristus är en sakramental verklighet. Genom vårt dop har vi dött och uppstått med honom. Vi möter honom i nattvarden, i gudstjänsten, i Bibeln och i bönen.

Under de senaste femtio åren har kristendomen på många håll fått en inomvärldslig prägel. Det är därför viktigt att hitta tillbaka till den traditionella kristendomen med dess transcendenta karaktär. Kristendomen är en eskatologisk religion som ser fram emot Jesu Kristi återkomst, om det vittnar inte minst Nya testamentet. Medan vi väntar på Kristi återkomst försöker vi göra det bästa av förhållandena, fullt medvetna om att inget utopiskt idealsamhälle är möjligt att förverkliga på jorden. Av den enkla anledningen att vi människor alltid kommer att vara människor. 

Jag avslutar med några rader ur Lars Linderots vackra psalm: "Säg mig den vägen som drager till livet, den som är en gång utstakad av Gud! Säg mig det frälsande rådet Gud givit i sina sändebuds utgångna ljud! 'Kära själ, jag råder dig', svarar Jesus, 'uppsök mig!'". 

 

Senaste artiklarna