Staten Israel firar 70 år

Kanaan, Palestina, Det Heliga Landet, Israel, Mellanösterns enda demokrati. Kärt barn har många namn, kan man kanske säga och finns man i källorna sedan årtusenden och gammaltestamentlig tid, hinner man få ett eller ett par namn genom historien.

Den 19 april fyllde den moderna staten Israel 70 år. Yom Haatzamaut är Israels nationaldag och den firar man till minne av statens självständighet 1948. Enligt den gregorianska kristna kalendern utropades Israel den 14 maj 1948, så det kommer rimligen att vara firanden även denna dag. Men den israeliska nationaldagen – om man skall gå efter den hebreiska kalendern – inföll i år den 19 april, varför vi redan nu minns Israel alldeles speciellt.

 

Det moderna Israel föddes ur den judiska tradition som hade skrivits ned och återberättats under nästan två tusen år av folklig förskingring världen över. Sedan medeltiden hade antisemitismen, vars orsaker hade både religiösa och världsliga grunder, blivit en plåga för de judiska befolkningsgrupperna och redan på 1500-talet väcktes idén om att man borde skaffa sig ett eget land.

 

Sionismen, som fick förnyad styrka på 1800-talet under den judisk-österrikiske journalisten och aktivisten Theodor Herzl, växte sig allt starkare i takt med den europeiska antisemitismen och nationalismen under 1800-talet. Många judar, inte minst från Östeuropa, där förhållandena var svåra, emigrerade till det historiska område, som man hade bebott fram till den definitiva fördrivningen under andra århundradet e Kr. Det historiska Israel var på 1800-talet en del av det Ottomanska imperiet. Här grundades Tel Aviv redan 1909.

 

Efter det att turkarna hade drivits bort från Mellanöstern mot slutet av Första världskriget, utfärdades den s k Balfourdeklarationen av Storbritannien, som handlade om att ge judarna ett hemland i det brittiska protektoratet Palestina. Men det var först i och med den ökande förföljelsen i Nazityskland och förintelsen under 1940-talet som tillströmningen av en judisk befolkning till Palestina tilltog.

 

Efter Andra världskriget och Förenta Nationernas bildande kom 1947 en resolution kring upprättandet av en judisk och en arabisk stat väster om Jordanfloden. Det fick till följd att Israel kunde utropas – formellt – den 14 maj 1948. Landet erkändes direkt av USA, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien.

 

De sjuttio år som har förflutit sedan dess har till stora delar präglats av krig mellan Israel och dess arabiska grannar. Men också av fred och samförstånd – som mellan Israel och Egypten efter långa och uppslitande konflikter. Det ser för närvarande ut som om landets relationer med flera av grannarna – som Saudiarabien – kommer att tina upp.

 

Detta medan relationerna med vissa västländer har försämrats eller till och med – som i fallet med Sverige – har blivit frostigare än någonsin. En grund till detta står att finna i det ökande inflytande som islamistiska och framför allt pro-palestinska grupper idag har i Europa.

 

Christopher Jarnvall

 

Senaste artiklarna