”Det ska vara tillåtet att ha kul även om man är äldre!”

Redan idag är runt två miljoner svenskar 65 år eller äldre. En intressant kundgrupp för reseföretag, reklamfolk – och seniorboenden. Peje Emilsson, grundare av Kreab och Kunskapsskolan, bildade 2012 Silver Life, som vill erbjuda ett annorlunda boende för det seniora livets alla skeden.

Företaget startade redan 2012, men först nu byggs i Nacka den första enheten. Varför har det tagit så lång tid?

– När nuvarande VD Mats Sundbom och jag började planera för Silver Life beräknade vi att det skulle ta sju år innan vi kunde starta vårt första boende. Och varför skulle det ta sju år? Jo, vi måste hitta en plats där vi kunde bygga nytt, med vårt koncept kan vi inte ta över hus som redan finns. Vi var tvungna att anstränga oss för att hitta mark och få möjlighet att bygga på just den marken.

Därtill kommer detaljplaner, en kommunal godkännandeprocess och så lite ”skvalptid”.  Den grova gissningen på sju år stämde rätt bra. Högst upp på det ”vita pappret” kom resultatet från en undersökning gjord av Demoskop (ett företag också ägt av Peje Emilsson). Han tillägger att många politiker talar om 55+-boenden men att detta är ett föråldrat (!) tänkande. Först efter fyllda 65 börjar människor på allvar fundera på ett annat boende.

Så, vad frågade egentligen 65+-arna efter? 

– De som flyttar in i våra lägenheter är sannolikt 65-80 år, fortfarande relativt friska och aktiva. Avsikten är att de ska kunna bo kvar till livets slut. Vi bygger för långa relationer, kanske 25 år. När i livet har du så lång planeringshorisont? frågar Peje Emilsson retoriskt. 

– Demoskops undersökning visade att även människor över 65 vill bo i sjönära citylägen! Svårt att åstadkomma i Stockholm när man ska bygga nytt, så vi erbjuder sjönära eller citynära. I dagsläget är boenden planerade i tre kommuner i Stockholmsregionen: Nacka, Täby samt Upplands Väsby.
Man vill också ha service. Vi har vant oss vid ROT och RUT, det har blivit accepterat att köpa hjälp med tvätt och städning och ta in hantverkare. Numer tycker också politiker i båda blocken att det är ok.
– Vi har fått nya konsumtionsmönster och vill fortsätta så även när vi blir äldre. Ju mindre jag orkar själv desto mer vill jag ha hjälp av andra. Så småningom glider detta över i hemtjänst som är mer inriktad på de äldre-äldre.

Peje Emilsson talar om ett koncept med boenden i vackra och rofyllda områden, om lokaler som är byggda för att umgås i, om god mat, intellektuell träning, kultur.
Vi kommer sannolikt ha generationsboenden med barn som kanske tar över föräldrarnas lägenheter när dessa flyttat till våra äldreboenden med heldygnsomsorg. Barnen kan då bo i närheten och slippa dåligt samvete. Det ska vara ett gott liv!

Silver Life driver boendena men äger inte fastigheterna.
– Ett område har varit viktigare för oss än allt annat och det är att de fastighetsbolag, som vi väljer att arbeta med, också accepterar att vi styr hur fastigheterna ska se ut inuti.  Gestaltningen sker i samarbete med kommunen för att stämma med annan stadsplanering, men vi har extremt mycket synpunkter på hur det ska se ut inne i husen.

Peje Emilsson talar om utformning på lägenheterna, om design, ljudmiljö, belysning, logistiken i lägenheterna, att man lätt kan förändra när eller om den boende kanske behöver rullstol.
Vi talar inte om handikappanpassning utan om lägenheter, som ska vara så trivsamma att även en 35-åring kan komma in och utbrista ”Här vill jag också bo”. Men det vara enkelt att förändra lägenheten när det behövs.

Företaget har idag en kö på 2 500 medlemmar och medlemskap är kravet för att komma ifråga för ett boende. Den yngsta medlemmen är 25 år och den äldsta 94 år.
Våra lägenheter säljs eller hyrs bara ut till våra medlemmar. Den som stått längst i kö väljer först, det är ett enkelt system som alla förstår.
Men vi försöker också bygga relationer till våra medlemmar, det är ju inget kul att stå i kö, så vi erbjuder luncher, middagar, vinprovningar, föreläsningar och resor. Det är inte möjligt att göra detta i en offentlig verksamhet. Där tänker man inte så, men det gör vi.

Leta mark, bostadsbolag, intresserade kunder… Svårt nog, men det riktigt svåra jobbet kommer till hösten då den första personalen ska rekryteras.
– Vi behöver bygga upp ett helt annorlunda tänkande hos de sjuksköterskor och undersköterskor som ska jobba hos oss, medger Peje Emilsson. De måste tänka 180 procent annorlunda än de är vana vid.
– De har kanske aldrig haft ett sådant uppdrag och måste inse att varje möte med våra boende är ett möte med det fula ordet ”kund”. Man får aldrig säga ”nej” hos oss. Det ska vara tillåtet att ha kul även om man är äldre!
– Det spelar heller ingen roll om en dement person på vårt boende önskar en upplevelse som han eller hon glömmer efter fem minuter. Det gör ingenting, för under den upplevelsen händer positiva saker i kroppen. Du mår bättre även om du inte förstår varför.

På Karolinska Institutet finns intressant forskning kring kultur och hälsa och Peje Emilsson instämmer i att kulturaktiviteter är viktiga, inte bara fysisk träning.
– Att bygga en träningslokal kan vem som helst göra, en sådan finns på varje hotell. Att bygga in kulturella, intellektuella eller sociala inslag är svårare men väl så betydelsefulla.
– Det finns så många ensamma människor i Sverige som sitter och väntar på hemtjänsten eller på anhöriga som inte kommer. Och när de väl kommer så går de snart igen.
Personalen, ja. Det blir företagets största utmaning hösten 2018 då de första 50 medarbetarna ska rekryteras.
– Vi har knådat ihop en ganska omfattande utbildning som alla anställda ska gå igenom för att bli helt klara över vad som gäller om man arbetar hos oss. Det blir en sorts marinad som alla ska doppas i, något vi kommer att tjata om hela tiden, tjat är underskattat!
Det går inte att lägga scheman på vårdboenden där all personal kan få heltid, det förstår även Kommunal, men att alla ska ha rätt till heltid har blivit ett mantra.
Men vi kommer faktiskt kunna erbjuda heltider. En 60-procentig tjänst på vårdboendet kan fyllas ut med 40 procent i serviceboendet, och då finns möjligheter för oss att, för rätt personer, skapa en ny yrkesroll för undersköterskor.

Peje Emilssons och Silver Lifes förhoppning är därför att mer variation i arbetet kan locka sökande.

Hur har reaktionen varit hos kommunerna?

– De är positiva till att vi kommer med något nytt. Det finns en anledning till att vi valt de här första tre kommunerna, och den heter LOV. Lagen Om Valfrihet måste finnas i de kommuner vi går in i, annars fungerar det inte. Men även i röda kommuner finns numer en gryende insikt att det måste finnas en variation.

I vilken takt kommer ni kunna expandera? Företagets målsättningar är ju rätt högt ställda.
– Vi har talat om tio etableringar på tio år. Vi börjar med en cirkel runt Stockholm på tio mil, med tio LOV-kommuner och avvaktar valet för att se var  och om vi går vidare. Det har ju inte precis tillkommit så många LOV-kommuner under den här röd-gröna mandatperioden, bara någon enstaka.  

Ledningen för Silver Life har under dessa år letat inspiration och nya tankar på många håll i världen.
– Japan har många intressanta idéer inte minst på teknikens område. Holland ligger också långt framme, bl a med äldreboende som samarbetar med studentboende och där studenter får lägre hyra mot att de volonterar hos de äldre.
Holland besökte vi även en spännande demens-by, ett inhägnat ett område med boenden, vård, butiker, pubar. Om en dement dam går in i en affär och betalar med en knapp så gör det ingenting, för alla vet vem hon är, det hamnar på hennes nota.  Likadant på puben. Hela byn är uppbyggd för de dementa människor som bor där. Det är positivt och inspirerande att man kan arbeta så annorlunda.

Peje Emilson konstaterar att han fått arbeta med ett projekt som varit riktigt meningsfullt och som han och ledningen kunnat bygga från allra första början.
– Men visst har jag ofta varit frustrerad över att det tagit så lång tid även om jag samtidigt vetat att det skulle bli så.  

Lena Adelsohn Liljeroth

 

Silver Life:

O Ägare Peje Emilsson, Leif Östling och Thord Wilkne.

O VD för Silver Life är Mats Sundbom.

O Nacka, 130 lägenheter och 54 vårdplatser. Byggs tillsammans med fastighetsbolaget Backastad. Huvudbyggnaden är ritad av Ferdinand Boberg. Inflyttning våren 2019.

O Täby, 140 lägenheter och 54 vårdplatser. Byggs tillsammans med fastighetsbolaget Niam. Byggstart hösten 2018. Inflyttning planerad våren 2021.

O Upplands Väsby , 100 lägenheter varav 70 hyresrätter samt 54 vårdplatser. Samarbete med Sveafastigheter Bostad. Planerad byggstart hösten 2018. Inflyttning hösten 2020.

O Boenden är även planerade i Lidingö, Stockholm samt Sollentuna. Ytterligare fyra kommuner kan bli aktuella under en tioårsperiod.

Senaste artiklarna