Frys förbindelserna med ”Palestina”!

Det svenska erkännandet av Palestina och upprättandet av diplomatiska förbindelser med den långtifrån demokratiska regimen är ett allvarligt misstag som den socialdemokratiska regeringen gjort sig skyldig till. Det är dags att bryta förbindelserna på denna nivå.

Mahmoud Abbas tal i Ramallah inför Palestinska nationella rådet för någon vecka sedan bekräftade vad många alltid varit övertygade om – judehatet är stort hos många av de ledande företrädarna och det är uppenbarligen ett effektivt sätt att locka till sig anhängare från dessa grupper. Kanske den enda fråga som verkligen enar de palestinska grupperna i Mellersta Östern.

Och inför sina entusiastiska anhängare förklarade Mahmoud Abbas att Europas judar inte förföljts och inte massmördats i Europa av det skälet att de var judar. Istället berodde det enligt Abbas på judarnas ”sociala funktion” – bankverksamhet och ocker. För att riktigt sätta kraft bakom sina ord hänvisade Abbas till Karl Marx. Och de direkta osanningarna fortsatte. Vem han riktade sig till och vem han ville övertyga när han utmanade sin publik att visa på ett enda tillfälle där judar varit inblandade i någon ”incident” därför att de var judar i något arabland under 1400 år förblir oklart.

Att Abbas använder det gemensamma judehatet för att säkra sin egen position är uppenbart. Han menade också att en längtan och önskan bland judar i förskingringen att återfå sitt hem i Israel är en bluff. Någon sådan längtan finns inte. Judar från världens alla hörn som söker sig ett hem i Israel är ett kolonialt projekt.

Liberalernas partiledare Jan Björklund krävde efter Mahmoud Abbas tal att den svenska regeringen fryser biståndet till de palestinska områdena.
Moderatledaren Ulf Kristersson är också kritisk och vill se över biståndet och vill veta om det är våldsbejakande grupper som år ta del av det.

Utrikesminister Margot Wallström har nästan alltid tagit parti för Palestina och emot Israel. Att Israel är regionens enda demokrati spelar uppenbarligen ingen roll för henne. I ärlighetens namn ska sägas att Wallström reagerade på Abbas tal och tog avstånd från det. I sammanhanget får inte glömmas att Fatah, Abbas parti, är ett så kallat systerparti till de svenska socialdemokraterna. Inom EU är det bara Sverige som erkänt Palestina.

Det är många av Socialdemokraternas toppfigurer som är direkt Israelfientliga och propalestinska. Förutom Margot Wallström är det kanske mest Veronica Palm som utåt visat var sympatierna ligger. Försvarsminister Hultqvist som inte minst av många borgerliga anses vara en rekorderlig karl döljer inte var hans sympatier ligger. På en kungamiddag förra året hängde han på sig den orden han förlänats av det palestinska ledarskapet för sin hängivenhet för den palestinska staten och sina exceptionella insatser. Hultqvist har sedan sin ungdom i SSU varit en aktiv Palestinaförespråkare. Också utrikesminister Wallström har förlänats en orden av Mahmoud Abbas – ”Star of Jerusalem”, en soldatorden för insatser för Palestina.

Att som statsråd ta emot en utmärkelse från något annat land kan vara korrekt enligt gängse diplomatiskt uppträdande. Men att bära den, som Hultqvist gjorde på en kungamiddag, är att uttrycka ett stöd för givaren. Och om givaren är Palestina säger det en hel del som inte borde vara sagt. Det skulle onekligen bara intressant att få veta hur övriga regeringsmedlemmars förhållande till världens icke-demokratier ser ut.

 

Senaste artiklarna