Breda regeringar säkrar inte demokratin

Ett regeringssamarbete mellan M och S, som Anders Borg förespråkar, riskerar att sätta demokratin på undantag, skriver Rolf K Nilsson.

Förre moderate finansministern Anders Borg säger i en intervju med Svenska Dagbladet att han tycker moderaterna ska överge tanken på en alliansregering. Detta kommer mindre än fyra år efter att den (sista?) alliansregeringen satt vid makten. Istället förespråkar han en regering bestående av socialdemokrater och moderater. Tanken är långt ifrån ny. Den har funnits länge och dyker upp då och då. Inte sällan hos socialdemokrater och moderater när de sitter i  regeringsställning och tycker att deras stöd- eller medregeringspartier är allt för besvärliga att hantera. Han menar också att en regering efter valet som inte är blocköverskridande skulle kunna få ”förödande” konsekvenser för Sverige. Och läser man lite längre fram så är denna förödande konsekvens – handlingsförlamning.  Anders Borg har rätt i en sak. En handlingsförlamad regering är inte bra för Sverige. Men är det bra för Sverige om två, förmodligen de två största partierna i kommande val, går ihop och delar på makten?

Det finns, trots allt, ett stort ideologiskt gap mellan socialdemokraterna och moderaterna. Den demokratiska grunden finns förvisso hos båda partier. Men hur sedan samhället ska styras är i långa stycke väsensskilt. Kanske främst synen på statens och överhetens roll i samhället. Medan grunden för moderaterna – och övriga borgerliga partier – nästan alltid har varit större individuell frihet och mindre statlig kontroll och styrning har den varit och är fortfarande den motsatta hos socialdemokraterna. Hur synen på skatter och hur mycket Sveriges befolkning ska betala i skatt verkar vara en fråga som vänstern och högern i Sverige inte kan komma överens om utan att göra avkall på grundläggande ideologiska värderingar och övertygelser.

Anders Borg gör samma misstag som politiker har gjort i många år när de ser på samarbete, ”kompromisser” och smidiga lösningar. De har endast sitt eget perspektiv – politikerns, beslutsfattarens perspektiv. Vad är enklast för oss? Hur kan man driva igenom förslag enklast?

Vi minns hur det gick senast när de politiska partierna talade sig samman om vad som var bäst för Sverige och hur landet ”enklast” skulle styras vid inte helt tydliga majoriteter i riksdagen. Decemberöverenskommelsen! En överenskommelse som visar på behovet av en författningsdomstol i Sverige och inte ett utskott där politiker granskar politiker som de ofta dessutom är eller har varit kollegor med.

Risken med en regering som Anders Borg föreslår är just att demokratin sätts på undantag. För att nå fram till resultat åsidosätts väljarna och om så är nödvändigt också det reella valresultatet. Utövandet av makten blir det viktigaste.

De frågor som Anders Borg tar upp som viktiga – är viktiga, här kan man ge honom rätt. Skatter, arbetsmarknad och invandring. Men han glömmer bort ett område, i det läge världen nu befinner sig i, som är minst lika angelägen – försvaret.

Anders Borg var inte någon försvarsvän under sin tid som finansminister, snarare det motsatta. Och beklagligt nog hade han med sig en statsminister som var lika oäven och oförstående för behovet av ett starkt svenskt försvar.  

En majoritetsregering är bra. Det är enkla beslut och det är en enkel process att driva igenom dem. Men det är ingen nödvändighet. Vi kan ha en minoritetsregering (vilket vi är vana vid) som kan regera med hoppande majoriteter. En sådan regering skulle förmodligen oftare än en ren majoritetsregering spegla väljarmajoritetens vilja.  

En förutsättning för en fungerande minoritetsregering är dock att man inte kan välja vilka av riksdagens ledamöter som röstar på de förslag man lägger. En röst är en röst oavsett vem den kommer ifrån. Om parti A lägger ett förslag behöver det inte betyda det är fel eller dåligt bara för att parti B väljer att stödja det. Om någon man tycker oftast har fel någon gång gör rätt kan det väl inte vara fel? Eller?

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosenbad_August_2014.jpg#/media/File:Rosenbad_August_2014.jpg

Senaste artiklarna