Flaggan i topp för våra veteraner

Idag är det den 29 maj. I Sverige för första gången allmän flaggdag för att hedra våra veteraner, militära och civila. Enda parti i riksdagen som röstade emot införandet var vänsterpartiet. Något att lägga på minnet.

Idag är det första gången som veterandagen är officiell flaggdag i Sverige. Förhoppningsvis flaggas det på många platser i landet, för det är mer än rimligt att vi i Sverige hedrar och minns dem som ställt upp i internationella insatser för Sverige, för att lösa konflikter, för att skapa fred och för att hjälpa människor. Många har tagit skada, många har dött.

När riksdagen beslutade att rösta igenom beslutet att det den 29 maj ska vara allmän flaggdag för att hedra våra svenska veteraner var det bara vänsterpartiet som röstade emot…

Det är angeläget inte bara för att hedra alla dessa män och kvinnor som gjort insatser för landet utan också för att medvetandegöra för det svenska folket om de insatser veteranerna har gjort och vad alla blivande veteraner idag gör. Insatserna för fred och säkerhet har betydelse och spelar roll – inte minst för Sverige som nation. Insatser som alla svenskar borde vara stolta över och beredda att hedra.

Att flagga på veterandagen är en nationell angelägenhet, en manifestation där vi visar veteranerna vårt tacksamhet och samtidigt skickar en signal till omvärlden som visar att vi slår vakt om vår frihet och vår självständighet.

En riktigt dålig insats när det gäller de svenska veteranerna, veterandagen och det officiella Sveriges tacksamhet gjorde förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Förutom att förklara försvaret vara ett särintresse visade han det dåliga omdömet att aldrig under sin statsministertid närvarade då veteranerna hedrades den 29 maj. Inte heller fanns han på plats när veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm invigdes 2013. Kungen invigde och dåvarande ÖB Sverker Göransson delade ut medaljer till veteraner som sårats under sin tjänstgöring. Kungens och ÖB:s närvaro räddade situationen. Reinfelds respektlöshet är inte värdigt en statsminister.

Moderate riksdagsledamoten Annicka Engblom har under många år visat sin kompetens när det gäller försvar- och säkerhetspolitik. Och inte minst när det gäller veteranerna och deras situation har hon, tillsammans med liberalernas Allan Widman, visat stort engagemang. Det var också hennes motion om att göra veterandagen till allmän flaggdag som till sist ledde fram till beslutet i riksdagen.

Det är obegripligt att det inte är Annicka Engblom som är moderaterna försvarpolitiske talesperson. Det hade signalerat trovärdighet, kompetens och engagemang på en och samma gång.

 

Senaste artiklarna