Amineh Kakabaveh - 2018 års mottagare av ”Finn Bengtsson-priset”

Idag i Riksdagshuset delades årets Finn Bengtsson-pris ut. Mottagare var Amineh Kakabaveh , riksdagsledamot för vänsterpartiet som fick priset för sitt engagemang mot klan- och hedersförtryck. Amineh Kakabaveh har envist kämpat vidare trots den utfrysning och politiska mobbing hon utsatts för från sitt eget parti.

16 juni-stiftelsen, vars styrelse enhälligt står bakom valet av pristagare, valde att kopiera den motivering tidningen Fokus hade då denna 2016 utsåg henne till Årets svensk. Motiveringen var då och är nu:
”Genom att uppmärksamma radikalisering, klan- och hedersförtryck blottlägger Amineh Kakabaveh i handling och tal och till avsevärd personlig kostnad, den svenska oviljan att röra vid alltför känsliga ämnen. Hon gör det genom att ta fasta på värderingar som gäller alla, snarare än på särskiljande identiteter.”

En motivering som enligt stiftelsen fortfarande är fullt giltig och aktuell och därför värd att upprepas.

I 16 juni-stiftelsens statuter kan man om Finn Bengtsson-priset läsa att det ska delas ut varje år till ”en välförtjänt politiker på nationell, regional eller lokal nivå som visat civilkurage, stått upp för sin övertygelse, försvarat sin och sina väljares idéer trots påtryckningar och motstånd.”  Onekligen något Amineh Kakabaveh svarar upp till.

Priset delades ut första gången 2016. Mottagare då var Sara Skyttedal (KD). Staffan Danielsson (C) fick priset 2017.

16 juni-stiftelsen bildades 2015.   

Gruppbilden: Styrelsen för 16 juni-stiftelsen tillsammans med årets pristagare. Fr.v. Andreas Björklund, Marietta Pourbaxi-Lundin, Amineh Kakabaveh, Sylvia Nilsson och Finn Bengtsson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Senaste artiklarna