Bra åsikter i den moderata försvarsrapporten men trovärdigheten det stora problemet

Det största problemet för moderaterna torde inte vara att få stöd för sin nya försvarspolitik men att återfå trovärdigheten. (Foto: Johannes Jansson)

(LEDARKOMMENTAR) Den moderata försvarsrapporten är intressant. Det är många bra förslag. Den visar på en helt annan inställning än den aktiva nedrustningen och det ointresse för försvaret som praktiserades under Reinfeldts tid. Man når långt, men inte ända fram.

Att öka försvarsanslaget till två procent av BNP var ett överraskande förslag från moderaterna – men inte desto mindre välkommet.

Moderaterna har förhoppningsvis insett att det behövs ett aktivt politiskt arbete för att vi ska få den majoritet i landet som är moraliskt nödvändig för ett medlemskap. Det gäller att förklara vad Nato verkligen är och vad ett medlemskap innebär. Missuppfattningar och bristande kunskap när det gäller Nato är allt för vanligt förekommande. Missuppfattningar som Nato-motståndare och desinformatörer gärna sprider vidare. Att Moderaterna lovar driva frågan i valrörelsen är bra.

En fungerande krisledning är ett av de mål som moderaterna säger sig prioritera. En fungerande krisledning är en absolut nödvändighet och borde inte ens behöva diskuteras. Men det visar än en gång hur illa dessa frågor har skötts. Moderaterna dammar här av sitt gamla förslag om ett nationellt säkerhetsråd som man vill ska utgöra den centrala statliga krisledningsorganisationen. Det är fortfarande ett bra förslag.

Moderaterna vill också stärka samarbetet mellan Försvarsmakten och Polisen. Kan tyckas vara en självklarhet, men visst det är en bra fråga att driva. Dessutom lägger man fram kravet på ett ”större och mer autonomt hemvärn” och pekar här hemvärnets viktiga uppgifter såväl civila som militära. Att sätta ett tak på antalet hemvärnssoldater till 30 000 som moderaterna nu gör är också ett misstag. Ju fler medborgare som tar aktiv del i hemvärnet desto bättre. Hemvärnet borde ha en minimisiffra - till exempel att aldrig gå under 30 000 – inte ett maximiantal.

Det största problemet för moderaterna torde inte vara att få stöd för sin nya försvarspolitik men att återfå trovärdigheten. De mer högljudda försvarspositiva krafterna inom moderaterna under den Reinfeldtska eran tystades ner och frystes ut. Under den första mandatperioden under Reinfeldt uppmanades också några av försvarsutskottets moderata ledamöter att lämna försvarsutskottet eftersom de ”generade” dåvarande försvarsminister Tolgfors med sina försvarsvänliga åsikter.

Idag ser vi moderata företrädare som med stor iver talar sig varma för ett starkt försvar och om en felaktig försvarspolitik under Reinfeldttiden. Det ska då inte glömmas att många av dessa höll med om Reinfeldt-Borg-linjen och med iver slöt upp runt den. Men har nu gjort helt om. Någon större trovärdighet hos dessa kappvändare är svårt att hitta. För moderaternas del gäller det att leverera.
Den presenterade rapporten är ett bra första steg. Men den räcker inte för att återvinna trovärdigheten i försvarsfrågan. Det Reinfeldt raserade blir svårt att bygga upp igen.

Ser man till rapporten ”Ett starkt försvar för att stärka Sverige” så är den bra, till och med mycket bra.

Tyvärr lägger inte moderaterna förslag om en verkligt allmän värnplikt, inte heller tycks man ha insett att också kvantitet är kvalitet när det gäller antal soldater, fordon och vapen. Att nöja sig med ett flygvapen med 100 plan är ett misstag. Dessutom borde det finnas fullvärdiga flygflottiljer på Gotland och i Skåne.
Problemet med alla försvarsplaneringar och inte minst de tankar och idéer som presenteras i försvarsberedningarnas rapporter är att de redan är gamla när de presenteras. Det finns behov för försvaret på lång sikt, men det finns också akuta behov som behöver lösas omgående. Vägen från ett politiskt försvarsbeslut till verkställande är allt för lång.

Det är bra att moderaterna inte längre företräder Reinfeldts uppfattning om försvaret som ett särintresse. Men det blir inte lika lätt att återerövra förtroendet hos väljarna. Trovärdigheten måste förtjänas.

 

Senaste artiklarna