Den välkokta grodan

Missionens kärnverksamhet som är att verka för att evangeliet om Jesus Kristus når nya människor försvann. Kvar var en ”kyrklig” version av Röda korset.

Svenska kyrkas mission grundades 1873/1874 och hade verksamhet inledningsvis i Södra Afrika och Indien. Längre fram på ett stort antal platser. Som mest var det över tvåhundra missionärer utsända av Svenska kyrkan. Det här är berättelsen om Svenska kyrkans missions (SKM: s) begravning i stillhet 2004.

För mitt avhandlingsarbete samlade jag så kallade fokusgrupper för samtal 2004 och 2005. Grupperna bestod till största delen av tidigare ledningsgrupper för organisationen. Dessa centrala personer var vid intervjutillfällena omedvetna om att missionen hade upphört att existera. Javisst, det fanns fortfarande en direktor, men hon basade över ingenting. Det fanns ingen budgetpost för missionen och inget lönekonto. En handfull personer var utsända i utlandstjänst bortsett från utlandskyrkans personal.

Men insamlingarna till svenska kyrkans mission fortsatte som om ingenting hänt till och med jultiden 2008.Man samlade alltså pengar till något som inte fanns. Ingen särskild information gick ut 2004 till kyrkans syföreningar, missionens trognaste understödjare.

Samma öde gick den populära organisationen Lutherhjälpen till mötes. Alltsamman blev ACT – Svenska kyrkans internationella arbete. ACT är ett internationellt organ för nödhjälpsarbete och uttyds Action Churches Together. Missionens kärnverksamhet som är att verka för att evangeliet om Jesus Kristus når nya människor försvann. Kvar var en ”kyrklig” version av Röda korset. Inte att undra på att insamlingsresultaten – trots fler kollektdagar – sjunkit som en sten.

Hade allt – inklusive några kyrkomötesbeslut – inte gått så tyst till så hade man nog mött en ganska avsevärd opposition. Men nu var det fait accompli och ingenting att göra. Några entusiaster har bildat Nordiska Lutherhjälpen och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen räddade sin mission undan nedläggningen. Gåvogivare får söka sig till andra, mindre, missionsorganisationer.

Den ohederlighet man visade genom fyra års fortsatta insamlingar efter att SKM gått hädan är oroande liksom fråga vad som nu händer med testamenten som har legat till ”Svenska kyrkans mission.”

Gustaf Björck
Teol. dr

Senaste artiklarna