Rätt av USA lämna FN:s råd för mänskliga rättigheter

Rådet är starkt politiskt och har en agenda som inte alls handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar snarare om att skydda de som bryter mot dessa rättigheter.

(LEDARKOMMENTAR) USA gjorde rätt som lämnade FN:s råd för mänskliga rättigheter. Detta råd är tyvärr en av många charader som FN ägnar sig åt.
Många har den helt felaktiga uppfattningen - och andra gör allt för att sprida den - att FN är en organisation som står över alla länder i världen och är grundad på klokskap, fred och en gemensam vilja till demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan inte bli mycket mer fel än så. Sverige bör arbeta för att rådet snarast läggs ner.

Många av de länder som är medlemmar i rådet är ett hån mot allt som har med mänskliga rättigheter att göra. Rådet är starkt politiskt och har en agenda som inte alls handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar snarare om att skydda de som bryter mot dessa rättigheter.
Bland medlemsländerna I FN:s råd för mänskliga rättigheter återfinns Saudiarabien, Venezuela, Kuba, Egypten, Förenade Arabemiraten, Qatar och Kina. Diktaturerna och de auktoritära regimerna försvarar varandra och blockerar effektivt arbetet för mänskliga rättigheter.

Den amerikanska FN-ambassadören Nikki Haley uttryckte det mycket tydligt när hon meddelade att USA lämnar rådet, som hon förklarade inte gör skäl för sitt namn utan istället skyddar länder och regimer som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Till detta fokuserar man på att få så många länder som möjligt att istället kritisera och fördöma Israel.

Enligt utrikesminister Wallström har rådet ”vissa brister”. Att år efter år välja in länder som konsekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna och aktivt straffar de som vill ha yttrandefrihet är betydligt allvarligare än ”vissa brister”. Kritiken mot Israel lär dock knappast utrikesministern räkna in bland bristerna.

Senaste artiklarna