Internationellt upprop mot Nord Stream 2 och det tyska stödet

Angående Nord Stream 2 ”Den ryska regeringens lobbystrategi är kristallklar – den vill se ett fortsatt flöde av västerländska pengar till Kremls elit och öka övertaget mot europeiska nyckelbeslutsfattare. Vår nära historia bekräftar att Kreml använder energin som ett utpressningsvapen."

(LEDARKRÖNIKA)
”The Russian government’s lobbying strategy is crystal clear – it wants to keep Western money flowing towards the Kremlin elite and increase its leverage against key European decision makers. Recent history only confirms that the Kremlin uses energy as a tool of blackmail. There is no reason why Moscow should change this strategy. Most Central and Eastern European countries understand this threat very well, but it seems that Russia’s lobbying efforts have been enormously successful in persuading the majority of Berlin’s political establishment to become allies in this energy game.”

Fritt översatt:
”Den ryska regeringens lobbystrategi är kristallklar – den vill se ett fortsatt flöde av västerländska pengar till Kremls elit och öka övertaget mot europeiska nyckelbeslutsfattare. Vår nära historia bekräftar att Kreml använder energin som ett utpressningsvapen. Det finns inga skäl varför Moskva skulle ändra sin strategi. De flesta central- och östeuropeiska länder inser detta hot synnerligen väl, men det verkar som Rysslands lobbysträvanden har varit enormt framgångsrika i att övertyga majoriteten av Berlins politiska etablissemang att bli allierade i detta energispel.”

Texten ovan är inledningen på ett upprop som sprids just nu runt om i Europa undertecknat av 50 europeiska försvars- och säkerhetsexperter som varnar för Tysklands engagemang i Nordstreamprojektet.
Kritiken är inriktad på det så kallade Nord Stream 2 som innebär att ytterligare rör läggs ner utöver de två som redan finns. Konsekvenserna av den positiva tyska inställningen är ett direkt hot mot EU, mot NATO och mot hela det västliga samarbetet.

Protester mot det ryskkontrollerade gastransportprojektet i Östersjön börjar nu kritisera från allt fler håll. Projektets tillskyndare talar vitt och brett om ”fredsprojekt” och att det är kommersiellt och inte har något med politik att göra.
Är man det minst insatt i projektet så är det inte svårt att direkt avfärda dessa argument. Nord Stream är politiskt från början till slut där ett antal västliga delägare gör allt för att försöka få det till att bli ett kommersiellt projekt vilket som.

Från ryskt håll har det aldrig hymlats med vad gasrören betyder. När den första etappen byggdes kom från den högsta ryska ledningen klara besked om att ”med gasledningen utökas den ryska intressesfären - politiskt, militärt och ekonomiskt”.  Det kan knappast sägas tydligare. Samma sak gäller med Nord Stream 2 där parallelleffekten är risk för splittring av det västliga Europa.

Bakom uppropet står tankesmedjan European Values med säte i Prag som lyfter fram sex argument mot den nya gasledningen.

Uppropet är en protest som fokuserar på det ”tyska” problemet med Nord Stream. I Sverige har vi en inhemsk lobby som gärna sluter upp runt ”fredsprojektet” och att det är ett kommersiellt företagssamarbete vilket som helst. Varför denna medvetna eller omedvetna rysslobbys iver att nå den breda allmänheten med sina åsikter?Jag kan se några förklaringar.  
1. Naivitet, okunskap och/eller  godtrogenhet.  2. En möjlighet att tjäna en större slant på att sluta upp kring de officiella ryska skälen till varför Nord Stream existerar och bör byggas ut.  3.  Man sympatiserar med de ryska politiska skälen.  
Det finns nog också ett fjärde skäl och det är en kombination av nummer 2 och 3.

De tre varningar som tas upp i i det internationella uppropet är följande:

1) Att bygga denna extra gasledning ökar Tysklands politiska beroende av rysk energi, vilket ger Moskva ett större inflytande och möjlighet för strategisk utpressning.
(Building up this extra pipeline will increase German political dependency on Russian energy, giving Moscow greater leverage for strategic blackmail.)

2) Nord Stream 2 kommer att gå förbi Tysklands allierade i Central- och Östeuropa och försvaga Alliansen (syftas på EU och Nato)
(Nord Stream 2 will bypass Germany’s Central and Eastern European allies and weaken the Alliance.) 

3) Förbundsrepubliken Tyskland kommer att de factofinansiera Rysslands krigsmaskin och Nord Stream 2 ytterligare försvaga Alliansen.
(The Federal Republic of Germany will be de facto co-financing Russia’s war machine and Nord Stream 2 will further weaken the Alliance.)

4) Nord Stream 2 kommer att förvärra den strategiska korruptionen i Europa, precis som Schröderfallet visar (Gerhard Schröder, socialdemokrat och f.d. tysk förbundskansler som sedan många år är styrelseordförande i Nordstream.
(Nord Stream 2 will aggravate strategic corruption in Europe – as the Schroeder case shows.)

5) Nordstream 2 motsäger principerna för EU:s Energiunion och är därför ”överflödig” (EU:s principer talar för konkurrens och diversifiering).
(Nord Stream 2 contradicts EU Energy Union principles and is clearly redundant.)

6) Nord Stream 2 orsakar väsentlig miljöskada.
(Nord Stream 2 causes substantial environmental damage.)

 

Undertecknarna är:
Eerik-Niiles Kross, MP, Riigikogu, Estonia

Jacek Saryusz-Wolski, Member, European Parliament, Poland

Marko Mihkelson, Chairman, Foreign Affairs Committee of Estonia’s Parliament, Estonia

Tunne Kelam, Member, European Parliament, Estonia

Karl Altau, Managing Director, Joint Baltic American National Committee, Estonia

Antoine Arjakovsky, Founder, Director, Institute of Ecumenical Studies, Ukrainian Catholic University, France

Plamen Asenov, Journalist, Freelancer, Bulgaria

Kamil Basaj, Project Manager, Information Operations – Cybersecurity Foundation, Poland

Marieluise  Beck, Co-founder, Zentrum Liberale Moderne, Germany

Radovan Bláha, Member, Politics and Conscience Movement, Czech Republic

Simas Čelutka, Head of European Security Programme, Vilnius Institute for Policy Analysis, Lithuania

Sławomir  Dębski, Director, Polish Institute of International Affairs, Poland

Ralf Fücks, Executive Director, Zentrum Liberale Moderne, Germany

Otakar van Gemund, Activist, Kaputin Group, Czech Republic

Gustav C. Gressel, Senior Policy Fellow on the Wider Europe Programme, European Council on Foreign Relations Berlin, Germany

István Gyarmati , President, International Centre for Democratic Transition, Hungary

Wojciech Jakóbik, Energy analyst and Editor in Chief, BiznesAlert.pl, Poland

Mark Johnston, Blogger, markjohnston.org, Belgium

Péter Krekó, Director, Political Capital Institute, Hungary

Andis Kudors, Executive Director, Centre for East European Policy Studies, Latvia

Marius Laurinavičius, Senior Expert, Vilnius Institute for Policy Analysis , Lithuania

Martin Malek, Political Scientist, National Defense Academy, Austria

Nerijus Maliukevicius, Researcher, Vilnius University, Lithuania

Jakub Můčka, Chairman, Eastern European Club of Charles University, Czech Republic Jaroslav Naď, Director, Slovak Security Policy Institute, Slovakia

Andrej Ferdinand Novak, Senior Consultant, European Cosmopolitan Consulting, Germany

Ana Otilia Nutu, Political Analyst, Expert Forum, Romania

Patrik Oksanen, Political editor, Hudiksvalls Tidning newspaper, Sweden

Samuel de Paiva Pires, Visiting Assistant Professor of International Relations, University of Beira Interior, Portugal

Žygimantas  Pavilionis, Member, Lietuvos Respublikos Seimo, Lithuania

Bjarne Kim Pedersen, Writer, Blogdigter, Denmark

Tomasz  Peszynski, Coordinator, Pulse of Europe, Czech Republic

Marcin Rey, Blogger, Rosyjska V Kolumna w Polsce, Poland

Alan Riley, Senior Associate Fellow, The Institute for Statecraft, UK

Giedrius Sakalauskas, Director, Res Publica, Lithuania

Anton Shekhovtsov, Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Austria

Katarina Skrypnik, Chairwoman, Prague Majdan, Czech Republic

Vladimir Socor, Senior Fellow, Jamestown Foundation, Germany

Susanne Spahn, Political Scientist, Independent, Germany

Evgeni B. Starikov, Theoretical Biophysical Chemistry, Karlsruhe Institute for Technology, Germany

Alice Stollmeyer, Executive Director, Defending Democracy, Belgium

David Svoboda, Historian, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Czech Republic

Dovilė Šukytė, Acting Director,  Eastern Europe Studies Centre (EESC), Lithuania

Nicolas Tenzer, Senior Civil Servant, Editor-in-Chief, Le Banquet , France

Radu Tudor, Political and Military Analyst, Antena 3, Romania

Marcel H Van Herpen, Director, The Cicero Foundation, Netherlands

Prince Oleg Volkonsky, Former Journalist, Voice of America, UK

Rolf Weber, Security Analyst, Independent, Germany

Ernest Wyciszkiewicz , Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Poland

Ilya Zaslavskiy, Fellow,  Chatham House, UK

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Senaste artiklarna