Säker Lööf stod upp mot NMR och sjöng liberalismens lov

(ALMEDALEN)
Centerledaren Annie Lööfs inledning på årets Almedalstal blev lite mer dramatiskt än vad hon tänkt sig och som på ett otäckt sett materialiserade hennes påstående att ”det är skymning i Sverige”.
När Annie Lööf på onsdagskvällen intog Almedalsscenen hade hon förberett ett tal som började med en verklighetsbeskrivning hur judiska församlingar utsätts för attentat, mordbrand och förstörelse. Hur troende judar inte vågar bära den traditionella kippan. I publiken fanns en grupp från Nordiska Motståndsrörelsen som högljutt protesterade mot hennes uttalande samtidigt som de vecklade ut en banderoll med texten ”Landsförrädare”.
Det var med ett beundransvärt lugn som Annie Lööf mötte dessa mötessabotörer. Hon avbröt sitt anförande och gav ”ordet” till nazisterna i publiken och uppmanade dem att komma med sin uppfattning. Det blev alldeles tyst. Vad vi kunde se i TV blev där sedan inte fler försök att störa mötet. Nazisterna är ett hot mot det demokratiska samhället. Dom är inte många men de kan göra stor skada och har bevisat att de är beredda att göra det. Nazisterna är de som fått mest medial uppmärksamhet. Det är bra att såväl moderater som socialdemokrater nu säger sig vilja göra något åt extremisternas våld och antidemokratiska aktioner. Nazisters, vänsterextremisters och islamisters metoder att med våld, hot och förföljelser terrorisera åsiktsmotståndare kan aldrig, får aldrig accepteras av det demokratiska samhället.

 

Annie Lööf är liberal, mycket liberal och i många frågor som det visar sig gång efter annan nyliberal. Hon var nyliberal när hon kom till riksdagen 2006 och bildade ganska snart ett nyliberalt nätverk tillsammans med främst yngre riksdagskollegor från de andra allianspartierna. Vad som hände med det vet jag inte. Däremot kan konstateras att efterhand som dessa unga nyliberaler erbjöds och fick karriärpositioner blev nätverket allt anonymare. Men åsikterna lär fortfarande finnas där. Alla har nog inte hunnit glömma centerns programförslag där bland annat polygami ingick.

 

Centerledaren fortsatte på Jan Björklunds liberaltema om denna ideologis otroliga förträfflighet. Hade det funnits ett liberalt generalmanifest hade vi nog fått höra hur det hade hjälpt mot sjukdomar bara man rörde vid det. Många av de liberala frihetsidéerna är bra och vi är många som ställer upp på dem. Men liberalismen är mer än att ställa sig bakom kraven på frihet. Inte minst om vi ser på den socialliberala varianten som har otäckt mycket gemensamt med socialdemokratin.

 

Visst finns det liberala frihetsidéer som många ställer sig bakom, men liberalismen har fler idéer än de som handlar om frihet. Jag vägrar tro att det endast finns en väg till ett bättre samhälle och det är en brist hos våra politiker att det inte kan erkänna att det förhåller sig så.

 

Lööf proklamerade mycket stolt att liberalismen besegrat nationalismen. Men – det har den inte. Vi ser såväl i Europa som i andra världsdelar hur nationalistiska grupper av olika kulör röner framgång i breda folklager. Nationalismen är inte död, den lever. Att förkasta nationalismen och döma ut den som ond är i grunden fel. Att förneka att det finns en svensk kultur, och en svensk historia att vara stolt över ser vi nu konsekvenserna av i Sverige. Den sunda friska nationalismen har medvetet trycks ner sedan slutet av 1960-talet istället för att bejakas på en normal och sund nivå.

Den sunda och friska nationalismen innebär att man är stolt över sitt land och beredd att försvara dess frihet. Kan inte här låta bli att citera liberalen John F Kennedy ”My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” Det är frisk nationalism.
Men, för att förtydliga vilket kanske behövs, när nationalismen övergår till hat och förakt mot andra nationer och nationaliteter är det givetvis fel och kan aldrig accepteras.

 

Och så fick vi höra centerns plan hur vi ska klara integrationen – svensk nystart. Det är bra saker som Annie Lööf tar upp – men det känns mycket som en ren skrivbordskonstruktion. Ett stort problem med förslaget är att troligen långt ifrån alla är motiverade att delta.

 

Summering. Annie Lööf försökte greppa över lite väl mycket. Från liberalism, nationalism, integration och rasism till klimat, fotboll och ekonomi. Pluspoäng för att hon klarade av nazisthetsen i början av sitt tal. Lite tröttsamt med alla ”liberala” förslag som gör allt mycket, mycket bättre. Men hon var engagerad, ideologisk och hon är en talare som går fram tydligt. Och visst har hon rätt – det är allvar nu!

 

Senaste artiklarna