Regeringen hotar försvarsförmågan

Det svenska försvaret behöver upprustas, måste upprustas. Och då gäller det inte i förhållande till vad vi har av försvarsförmåga utan till vad vi behöver!

Låt oss med en gång slå fast att försvaret av Sverige och försvarsmakten inte är något särintresse. Politiker som hävdar detta har diskvalificerat sig själv för all politisk verksamhet.
Just nu pågår en ganska ruffig och amatörmässig valrörelse där inget parti visat intresse av att lyfta försvars- och säkerhetspolitiken vilket borde vara kanske den mest angelägna frågan i valrörelsen.

Efter den katastrofala nedmonteringen av det svenska försvaret har de flesta partierna i riksdagen återhämtat sig, åtminstone verbalt, och menar att vi behöver ett försvar och att det ska vara ett starkt försvar. Så sent som i våras försökte vissa av partierna till och med övertrumfa varandra i vilka försvarssatsningar de var beredda att genomföra. Idag är det väldigt tyst. Hoten mot Sverige har inte minskat, det har snare blivit än värre – men generellt bryr sig inte politikerna.

Det finns en uppenbar risk att de anslagsönskemål som försvaret har för att klara de uppgifter riksdagen beslutat kommer att halveras om inte socialdemokraterna får lämna Rosenbad.

Försvarsminister Peter Hultqvist har förvånat många med en försvarspositiv inställning. Men precis som tidigare försvarsministrar i modern tid så sitter han i knät på finansministern. Försvarets behov, vad som behövs för att säkra landets gränser, stå emot angripare och slå vakt om vår frihet är underordnat budgetarna. Det är som de beslutande tror att man kan sätta upp en skylt vid gränsen riktad till främmande makts trupper där det står ”Var god vänta”.

Försvaret anser sig behöva ytterligare tre miljarder 2019, fem 2020 och tio miljarder 2021.  Får man inte dessa pengar kan man inte verkställa försvarsbeslutet från 2015. Till detta kommer att försvarsförmågan allvarlig försämras och sjunker efter 2020. Får inte försvarsmakten de pengar man nu vill ha måste det göras besparingar som direkt försämrar en redan otillräcklig försvarsförmåga.

Såväl regering som opposition har med sina ”försvarssatsningar” lurat svenska folket att tro att det är förbättringar som man med sina äskanden vill tillföra försvaret, att man med sina pengar vill få mer utrustning, utbildning och personal för att försvara landet. Vad man egentligen åstadkommer med sina satsningar är att dämpa upp en minskande försvarsförmåga.  Försvaret behöver mycket mer pengar än vad både regering och oppositionspartierna är beredda att ge. Detta kan inte beskrivas som annat än, och nu är jag diplomatisk, ansvarslöst.

Enligt vad media rapporterat vill finansministern ge försvaret högst en miljard ”extra” för 2019 och kanske något mer för 2020.  Sammanlagt blir det hälften vad försvaret anser sig behöva.  Försvaret har inte råd med ytterligare neddragningar, det är att spela Sveriges fiender i händerna. Omvärldsläget har inte förändrats. Ryssland ligger där det ligger och det finns inte något som tyder på mindre aggressivitet, större respekt för sina grannländer eller ett minskat vapenskramlande i Moskva.

Försvarsmaktens, vilket är lika med Sveriges, behov av utrustning, utbildning, övning och rekrytering är aldrig lika med vad sittande regering lägger i budget oavsett färg på regeringen. Kanske inte sedan 1960-talet har försvaret fått vad det behövt.

Det svenska försvaret behöver upprustas, måste upprustas. Och då gäller det inte i förhållande till vad vi har av försvarsförmåga utan till vad vi behöver!

 

 

Senaste artiklarna