Varför favoriserar Ryssland Sverigedemokraterna?

SD driver en politik som i oerhört hög grad gynnar Ryssland och ryska intressen, menar Joakim von Braun i denna krönika. Jimmy Åkesson och SD kan mycket väl ses som Sveriges politiska variant av Donald Trump.

De senaste åren har västländerna varit utsatta för en fullkomlig orkan från Moskva av olika slags metoder för att försöka påverka olika länders utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Ryssland har över hundra års erfarenhet av denna typ av verksamhet och har byggt upp en stor verktygslåda med olika metoder. Bara för att det talats mycket om hybridkrigföring, desinformation och liknande får man inte bortse från att grunden på verksamheten i hög grad handlar om klassisk propaganda.

 

De tre viktigaste ryska engelskspråkiga kanalerna RT, RIA Novosti och Sputnik (inte så många svenskar behärskar ryska) har enligt Google publicerat 24 580 artiklar och notiser där Sverige förekommer. Det är ett enormt material. Ovanpå detta ska läggas hundratals andra kanaler av en mängd olika slag. Uppenbarligen är inte Sverige så ointressant för Ryssland som många tror. Och ju större underlaget växt sig desto mer förvånad har jag blivit. Det är knappast artiklar som publiceras för att vi ska älska Ryssland mer. Nej, de har ett alldeles annat syfte! 

 

En granskning av det senaste halvåret visar att 31 procent av RT:s (Russia Today) material om Sverige handlar om rasism, muslimer, invandring, minareter, brott begångna av utlänningar, köpta viseringar etc. För RIA Novosti är siffran 47 procent och för Sputnik News är siffran 54 procent. Alltså bortåt varannan nyhet som handlar om Sverige rör ämnen som invandring, muslimer, utlänningar och liknande ämnen. Är det någon som över huvud taget tror att den ryska befolkningen är så pass intresserad av svensk invandring? Knappast. Det ligger självklart helt andra intressen bakom verksamheten.

 

Ett faktum som här är värt att ta med i beaktande är att ryssarnas kunskaper i främmande språk, inklusive engelska, är mycket dåliga och att dessa under Sovjets sista decennier faktisk sjönk. En undersökning jag utförde på cirka 1 200 anställda inom det sovjetiska utrikeshandelsministeriet i slutet av 1980-talet visade dels att andelen med kunskaper i engelska språket sjönk, dels att antalet språk som tjänstemännen kunde tala också minskade i antal. En kvalificerad gissning är att förhållandet var det motsatta i samtliga andra länder i Europa. 

 

Förutom artiklar om VM-fotboll är övriga artiklar i år negativa mot EU, negativa mot Nato, negativa mot Ukraina respektive positiva för Ryssland och positiva för Syriens regim. Varför älskar Vladimir Putin och den ryska regimen Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna så oerhört mycket? Självklart beror det på att SD bedriver en politik som i så oerhört hög grad gynnar Ryssland och ryska intressen. Åkesson och SD kan mycket väl ses som Sveriges politiska variant av Donald Trump.  

 

SD om Ryssland

Sverigedemokraterna försöker med emfas hävda att de är oerhört kritiska mot Ryssland men det är verkligen en läpparnas bekännelse. Överlag är SD synnerligen frånvarande i den utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Partimaterial och debattartiklar från ledande partimedlemmar får sägas vara frånvarande. Varken min egen genomgång av SD:s egen web, deras olika program och andra dokument, svenska media eller sökningar med hjälp av Google hittar någon mängd information som Sverigedemokraterna själva påstår måste finns eftersom de så många gånger tidigaare kritiserat Ryssland. Man undrar ju då var någonstans. Innan 2014 är SD lika tyst som alla andra. De har verkligen inget att slå sig för bröstet för. 

 

Partiets försvarspolitiska material innehåller exempelvis endast fyra korta punkter. Detta tyder varken på några kunskaper eller något engagemang i Sveriges försvar. Exempelvis föreslår SD i stället för avancerade svensktillverkade haubitser raketartilleri. Ska man prata försvar och använder 25 procent av utrymmet åt raketartilleri är man definitivt inte seriös. Det viktigaste i brödtexten är meningen ”Som ett militärt alliansfritt land ska vi inte peka ut fiender ...”. Det är jag säker på att de aggressiva militäristerna i Kreml jublar över.    

 

När det gäller SD:s utrikespolitiska budskap finns det inte särskilt mycket där heller. Helt klart är att Sverigedemokraterna tycker oerhört illa om både EU och Nato, två oerhört viktiga punkter där de har exakt samma budskap som Ryssland och Vladimir Putin. ”Ett NATO-medlemskap skulle ta ifrån oss vår självständighet ...” anser man exempelvis, uppenbarligen utan att veta vad man pratar om. Säpo hävdar att ”Ryssland har en avsikt att påverka i enskilda frågor som är av betydelse för Ryssland.” Det är helt uppenbart att detta är också precis vad som sker.

 

SD2018 

När Sverigedemokraterna nu bedriver en valkampanj med budskapet ”SD2018” kan man se som en kampanj utan budskap. I själva verket är det en kampanj med hundratals budskap. När SD visar upp en utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik nästan utan innehåll kan deras sympatisörer och presumtiva väljare fylla in SD-politiken med nästan vad som helst. Det SD som kommer in i riksdagen kan komma att bedriva en politik på dessa områden efter egen skön utan att ders väljare kan ställa dem till svars. Det kommer säkert att innebära att många SD-väljare känner sig lurade men då är det ju för sent. Då sitter vi med ett antal riksdagsledamöter som i viktiga frågor följer samma linje som Putin och Ryssland.

 

Något man också ska ha i minnet är SD:s oerhört dåliga faktakunskaper vad gäller utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Det är ett fåtal ytliga påståenden man svänger sig med och utan någon reell förmåga till några som helst analyser. Enskilda siffror rycks ur sitt sammanhang. SD använder Säpos siffra att det i Sverige finns 2 000 våldsbejakande extremister som om vi står inför 2 000 terrorister. ”Säpochefen lyfter fram hur viktigt underrättelsearbetet är för att hitta de farliga individerna och menar att det är långt ifrån alla de tusentals personerna som är kapabla att genomföra ett terrordåd. – Det är ett fåtal individer som har avsikt och förmåga att begå terrorattentat.” Störst är hotet fortfarande från våldsbejakande islamistiska extremister som agerar på egen hand.

Senaste artiklarna