På landsbygden betalar vi också skatt...

"Jag ber inte om att direkt avskaffa regeringen - men jag ber om att direkt byta den till en bättre." (Henry David Thoreau)

Ovanstående citat skulle jag inte kunna säga mycket bättre själv. Författaren och 1800-talsfilosofen Thoreau är kanske mest känd för att vara en säregen enstöring som flyttade ut i skogen Walden helt utan sällskap och wi-fi. Men också för sitt frihetliga ideal i kontrast till staten och alla andra som bestämde över honom. Han fick fängelse för sin vägran att betala skatt som, i hans mening, gick till fel saker.
Den svenska landsbygdsbon är mest känd för motsatsen. En bra bit över hälften av inkomsten försvinner i olika skatter och avgifter. De första fyra timmarna på varje arbetsdag får du behålla, men resten går till politiken att fördela. Man betalar alltså skatt även på landsbygden. Själva poängen med att betala skatt är - för oss som inte är socialister- att få tillbaka något. Till oss själva, till någon annan eller till specifika satsningar. Vissa kostnader är vettigare att ta gemensamt förstås. Men det är ett kontrakt. Inte en ideologi. När du betalar en hög skatt - samma som i städer - så gäller samhällskontraktet även här som där. Landsbygden är dock på dekis. Du betalar mer, men du får mindre tillbaka. Sämre skolor ger att medelklassen börjar titta på att ta flyttlasset till en plats med bättre skolor. Sämre tillgänglig vård, det som händer i människors tankar när polisen inte kan komma, bruksorternas nedåtgående spiral - arbetslöshet och dess själ.
Då får vi.. en höjd bensinskatt. Bättre än så blev det inte. Som om väldigt många inte riktigt vet att kollektivtrafiken inte är en funktionell del för mer än skolbarnen och den som inte har en tid att passa. Som om matbutikerna fortfarande är kvar på samma plats. Som om många av arbetsplatserna inte kräver en bil.

Runt en tredjedel bor på landsbygden trots den starka urbaniseringen som vi ser. Det är inte många generationer sedan som mer än två tredjedelar av svenskarna inte bodde i städer. Människor vill bo på olika sätt och det ska andra inte lägga sig i, än mindre ska staten lägga sig i det. Men att behöva flytta för att klara sig eller för att få livskvalitet är inte samma sak. Definitivt inte när du betalar mer än 50% i skatt! Det är för vanskligt att bo på landet idag och det är en dålig balans mellan skatter och vad man får tillbaka. Kan alla delar av landet ha samma service? Naturligtvis inte. Den tanken är orealistisk och oseriös. Men en viss rimlighet måste finnas mellan skatt och service tillbaka.

Inte minst just nu när mer rural ekonomi ska göras global. Möjligt? Delvis. Men inte helt. Samtidigt ska denna landsbygd (bland annat) leverera säker mat till hela befolkningen. Kan den göra så? Ja. Gör den det? Nej, bara till halva befolkningen. Vi har fortfarande inte förstått att den där landsbygden som helst inte ska köra bil, och definitivt inte flyga, verkar på en global marknad, ett lokalt samhälle och en nationell regelnivå. Detta fungerar väldigt illa ihop. Den globala marknaden premierar låga regleringar och lågpris på bekostnad av bland annat miljön. Det lokala samhället stagnerar och urholkas. Det nationella perspektivet ser oftare och oftare inte mer än en storstadsnorm som man applicerar på resterande land. Verkligheten har fler nyanser. Sveriges lantbruk är världens renaste. Men också mig veterligen det enda som är klassat som "miljöfarlig verksamhet"(citat: Miljöbalken) i världen.

En perfekt illustration av hur vi i Sverige blandar storhetsvansinne och mindervärdeskomplex i synen på oss själva kontra omvärlden. Vi är praktiskt, och logiskt, vilse. Den i inledningen citerade Thoreau menade att människan hittar sig själv när de har gått vilse. Kanske är Sverige snart där i vår vilsenhet. I brist på en plan och en motivering så blir politiken dålig. Dålig politik ger dåliga resultat. Vi har dåliga resultat sedan mycket länge. När nu en torka åskådliggör hur svag beredskap, buffert och tålighet som Sverige har så vaknar fler och fler till. Det är förhoppningsvis räddningen. För svensk politik styrs av väljarna. Och nu ser väldigt många människor hur illa det är ställt med landsbygds-och jordbrukspolitiken. För när ett land som Sverige - med både teknik, kunskap och goda praktiska förutsättningar - inte klarar mer än att försörja halva befolkningen så sitter problemet annorstädes. I detta fallet är det för höga skatter, regleringar, dogmer och kostnader på en global marknad som gör vår nationella marknad urholkad till hälften. Det är på inget vis genomtänkt och funktionellt. Snarare synnerligen obegåvat för ett land. Vi behöver en förändring rätt omgående.

Senaste artiklarna