Skrämmande likgiltighet vid röstfusk

SVT:s nyhetsprogram kunde igår rapportera om försök till manipulering vid sammanräkningen av personkryss i Stockholms län. De extrainkallade rösträknare som försökt ”manipulera” resultatet hade enligt den ansvarige avdelningschefen ”skickats hem”.

Vid en närmare granskning visade det sig att det har varit många ”felräkningar”, men att man räknat om de aktuella valsedlarna.  Dock valde man att inte räkna om valsedlarna till riksdagen eftersom detta resultat redan var fastställt och inskickat till valmyndigheten. Detta må vi enligt länsstyrelsen sväva i okunnighet om. Givetvis en oacceptabel inställning!

Svaren länsstyrelsens företrädare kommer med är allt annat än tillfredställande. Att man från ansvarigt håll tar så lätt på det inträffade att man ”skickar hem” de som manipulerat – eller försökt manipulera valsedlarna vid personkryssräkningen - är milt uttryckt anmärkningsvärt. Om upptäckten av försöken att ändra på valresultatet följts upp av en polisanmälan är oklart. Skulle man från länsstyrelsens sida välja att se mellan fingrarna på det inträffade och tycker att det räcker med en hemskickning är det länsstyrelsen som ska polisanmälas.

Frågor som måste besvaras är om de upptäckta manipuleringarna var organiserade och om det skedde systematiskt. Hur gick manipuleringen till? Sattes kryss på okryssade valsedlar eller byttes valsedlarna ut mot andra? Var det något speciellt partis valsedlar som manipulerades? Var det något (några) speciellt namn som skulle bli ”avkryssat” eller något som skulle få ett kryss som väljarna inte satt dit?

Så länge vi inte vet hur ”manipuleringen” gick till kan vi bara spekulera. Vet ansvariga på länsstyrelsen hur det gick till? Visiterades de extrainkallade manipuleringsrösträknarna för att se om de hade förkryssade valsedlar på sig eller valsedlar de försökte ta bort? Eftersom polis uppenbarligen inte tillkallats, och polis är de som får visitera kan man bara utgå från att detta inte är gjort.

Försöket till röstfusk är mycket allvarligt och får aldrig tolereras med en enkel tillrättavisning. För ett sådant försök, eller för en lyckad manipulering av valresultatet, måste ett kännbart straff utmätas.  I rättvisans, anständighetens och demokratins namn krävs att man går till botten med hur enskilda eller organiserade krafter försöker manipulera valresultatet. Polisen måste snarast kopplas in.

Senaste artiklarna