Partiegoism och dumhet styr nu Sverige – försvaret första offret

LEDARKRÖNIKA
Jag har tidigare på denna plats ondgjort mig över politikens tillstånd i Konungariket Sverige och inte minst de politiska partiernas makt. Det vi kan bevittna nu – och det är bara en liten del som vi som utomstående får ta del av – är rent bedrövligt och den ansvarslösa partiegoismen visar sig i all sin nakenhet.

Ett område som drabbas hårt av det som nu pågår är försvaret. Försvaret behöver ökade resurser – men så länge regeringskrisen håller i sig händer inget. Varje dag som går ökar sårbarheten. Försvaret måste stärkas för att klara sitt primära uppdrag – att försvara Sverige. Politiken har ett ansvar som man nu sviker. Ren dumhet går före svenska säkerhetsintressen.  Den situation vi har i Sveriges riksdag och den impotens beslutfattandet har hamnat i kräver politisk Viagra – minskad partimakt och ökad makt åt de folkvalda riksdagsledamöterna.

Det finns 349 valda riksdagsledamöter. Förtroendevalda män och kvinnor som har i uppgift att företräda oss väljare. Men låt dem då göra det!
Det system och den praxis som styr hur våra folkvalda institutioner arbetar måste reformeras. Idag är partierna kontraproduktiva när det gäller att slå vakt om och främja demokratin.  Partierna, med ett krympande antal medlemmar, slår vakt om sin makt och ökar den där det bjuds möjlighet. Vilket tydligt kan ses nu då det är viktigare att slå vakt om partierna och deras kontroll över så väl de förtroendevalda än att ägna sig åt sakpolitik. 

Ska vi få en demokrati värd namnet måste statusen för de folkvalda höjas. Det är de folkvalda som företräder väljarna. Partistyrelserna som väljs av få partimedlemmar representerar endast dessa och inte några andra.  Banden mellan partierna och riksdagsgrupperna bör finnas kvar, men de måste gallras och regleras.
Den absurda situation som finns hos partierna att anställda partitjänstemän får maktpositioner som gör att de styr de förtroendevalda är bisarrt.
Förhållandet att ministrar kallar till sig riksdagsledamöter och talar om för dem hur de ska rösta strider mot demokratins grundvalar. Det är riksdagsledamöterna som ska granska regeringen. Det är riksdagen som väljer och avsätter statsministrar. Det är INTE riksdagen som ska ta order av regeringen, det är regeringen som ska rätta sig efter riksdagens beslut. Så låt därför de folkvalda fatta de beslut som de är satta att göra och överlåt inte detta till partiledningar och partigrupperingar som i förhållande till riksdagsledamöterna har en minimal folkförankring. Makten ska ligga i riksdagen som företräder medborgarna, inte i partikanslierna i Stockholm. Inför dessutom bostadstvång för våra riksdagsledamöter. De ska bo i de valkretsar de är valda för.

Foto: U.S. Air Force, 1st Lt. Christopher Mesnard

Senaste artiklarna