Att försvara Scott Walkers framgångar i Wisconsin

En stor nyhet i USA nyligen har varit att Wisconsins lagstiftande församling stiftat lagar för att försvaga den inkommande demokratiske guvernörens makt. Johan R. Honkainen Gyllenspetz, som vistas i Wisconsin, ger sin syn på saken.

Jag brukar tillbringa en del av kvällarna med att titta på TV med min hustru. Så väl mer lättsamma saker, som lokala och nationella nyheter. En av den senaste tidens stora nyheter i Wisconsin har dels varit att fotbollslaget Green Bay Packers' (ett lag som alla som bor här helt enkelt "måste" heja på) huvudtränare Mike McCarthy sparkats med omedelbar verkan. Om detta vet jag föga, mer än att wisconsiniter i allmänhet har en åsikt om både Green Bay Packers och om McCarthy. Den andra stora nyheten såg jag på TV i går afton. Tidigare i går, onsdag 5 december, så antog Wisconsins lagstiftande församling lagar för att minska den tillträdande guvernörens makt.

Trots att den tillträdande guvernören, Tony Evers, som förväntas tillträda 7 januari 2019, är demokrat, så kontrolleras den lagstiftande församlingen av Republikanerna. Den sittande guvernören, Scott Walker, är republikan och har varit guvernör sedan 2011. Detta drag av Wisconsins lagstiftande församling handlar helt enkelt om att försvara uppnådda framgångar.

Låt oss se på dessa framgångar. Walker övertog ett Wisconsin som var i kris. Scott Walker tillträdde som guvernör 3 januari 2011, och möttes omedelbart av hårt motstånd från vänstern, inklusive fackföreningar i offentliga sektorn. Wisconsin var nämligen den förste delstaten i USA som lagstiftade om rätt till kollektivavtal för offentliganställda, och just detta gick Scott Walker till attack mot. Därför möttes han av hårt motstånd redan under vintern och den tidigare våren 2011. Trots allt motstånd, och trots att Scott Walker och medlemmar av hans delstatsregering möttes av hot, som dessutom riktades mot deras familjer. Walkers reformer var hårda, men de var helt nödvändiga. Tidigare var offentliganställda i Wisconsin tvungna att vara medlemmar i fackföreningar, oavsett om de ville eller ej, vilket gav dessa fackföreningar enormt inflytande. Detta satte Walker stopp för. Det kan också nämnas att det största lärarfacket i Wisconsin, the Wisconsin Education Association Council, förlorade 54 procent av sina medlemmar mellan 2012 och 2017. Så värst populära kan inte fackföreningarna och fackföreningsbossarna ha varit bland sina medlemmar. Jag vet också att i delstater som, trots republikanskt styre, har lämnat fackföreningarna i fred, är det svårare för kompetenta medarbetare i den offentliga sektorn att få fast anställning än vad det är i Wisconsin.

Det var inte bara den offentliga sektorn som var problematisk i Wisconsin. Arbetsmarknaden var i kris. I januari 2010 var arbetslösheten i Wisconsin 9,3 procent. I oktober 2018 var siffran 3,0 procent, en remarkabel minskning. Hur gick detta till? Walker fokuserade i sin första budget på insparningar. Han tackade till och med nej till att låta Wisconsin ta emot federala medel för att bygga höghastighetsjärnväg mellan Milwaukee och Madison. Han hade under valkampanjen 2010 argumenterat för att höghastighetsjärnvägen var ett fall av okontrollerat slöseri med skattemedel ("runaway government spending") som skulle kosta skattebetalarna mer än det smakade. Det visade sig stämma - Obamas järnvägsstimulanspakets misslyckande visas exempevis genom Kaliforniens "bullet train to nowhre", som har visat sig bli en dyr affär för de kaliforniska skattebetalarna. Walkers försiktighet har visat sig vara förnuftig. För att få fart på arbetsmarknaden så satsade guvernör Scott Walker på skattesänkningar och avregleringar. Det kan låta simpelt, men har visat sig vara en metod som fungerar. Då Walker tillträdde 2011 betraktades Wisconsin som Mellanvästerns Kaliforninen (det vill säga en stat med höga skatter och många regleringar, man hade kanske också kunnat kalla det Mellanvästerns Sverige). Så är inte längre fallet. I dag är "Now hiring"-skyltar ett fast inslag i gatubilden här i Wisconsin. Personer som i Skandinavien hade förtidspensionerats, eller genomgått eviga arbetsmarknadsprojekt, lever av egen inkomst i Wisconsin. Wisconsins invånare har mycket att tacka Scott Walker för.

Vän av ordning kanske undrar varför Scott Walker förlorade, trots framgångarna? En del här har föreslagit att han förlorade på grund av alla trafikrondeller, som han inte satte stopp för. Det kan verka banalt, men för bilister i Wisconsin är det ett ständigt återkommande irritationsmoment. Man kan också föreställa sig att han förlorade för att folk vill ha ombyte vid makten. Man kan heller inte utesluta inslag av valfusk. Genom personliga kontakter vet jag att legitimation i många fall inte begärts för att folk skulle få rösta under mellanårsvalen (dessa inkluderar val av guvernör) i Wisconsin tidigare i år. Oavsett vilket, så är det av yttersta vikt att försvara vad som vunnits under guvernör Walker. Vi vill inte tillbaka till det läge som rådde i Wisconsin tidigare. Förhoppningsvis kommer Tony Evers att bli en ren galjonsfigur, med ytterst lite inflytande.

FOTO: MICHAEL VADON, WIKIMEDIA

Senaste artiklarna