Sexualbrotten ökar

I Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) uppger 10,7 procent av kvinnorna att de har utsatts för sexualbrott 2017

Enlgit Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) uppger 10,7 procent av kvinnorna i landet att de utsatts för sexualbrott 2017. Fem år tidigare, 2012, var siffran 2,7 procent. 

Bland 16-24 åringar utsattes 34 procent för sexualbrott 2017.

Uppsala län har enligt NTU högst andel av beflkningen som utsatts för sexbrott. I kategorin sexbrott ingår allt från kränkande kommentarer till grov våldtäkt. 

Antalet anmälda sexbrott har ökat sedan 2012, men inte i samma takt som utsattheten elgt NTU:s siffror. Under 2018 minskade antalet anmälningar i Uppsala jämfört med 2017.

 

Källa: Uppsala Nya Tidning

Senaste artiklarna