EU: Flera länder drar in medborgarskap för IS-terrorister

Nedan följer en lista över EU-länder där man det kan vara aktuellt att dra in medborgarskap för IS-terrorister. Detta gäller personer som har dubbla medborgarskap, alltså är medborgare i det aktuella landet och ytterligare ett land. Källa: SVT.

Nederländerna: En lag från 2017 ger justitieministern möjlighet arr besluta dra tillbaka medborgarskap för personer som utgör ett hot mot landets säkerhet. Detta har hittills skett mot tio personer med kopplingar till terrorism.

Storbritannien: Möjligheten finns i brittisk lag sedan 1981 och har nyligen använts i ett uppmärksammat fall med en IS-kvinna. Under 2018 användes lagen mot två män som misstänktes ingå i en IS-terrorcell i landet.

Belgien: Domstolar har möjligheten att dra tillbaka medborgarskap. Det mest uppmärksammade fallet rör den terrordömde islamisten Fouad Belkacem, som fick sitt belgiska medborgarskap indraget förra året.

Resten av listan hittar ni på Nyhetsbyrån NB

Senaste artiklarna