Islam: Muslimer födda i väst stödjer oftare extremister

Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden tenderar att oftare stödja extremism än muslimer som är uppvuxna på annat håll och sedan har emigrerat till väst. Det konstaterar Nazar Akrami, Uppsalaforskare i psykologi.

Tvärt emot vad många sannolikt tror, är det inte i första hand personer som kommer från länder, där IS-terrorismen hade sitt fäste, som blir extremister. Det rapporterar SVT.

Forskningsartikeln, byggd på flera olika studier, fastställer att muslimer födda och uppvuxna i västvärlden, i högre grad än de som har emigrerat hit, stödjer extremism. Enligt forskarna kan en förklaring vara, att muslimer som är födda och uppvuxna i Sverige känner sig missgynnade och diskriminerade av samhället.

Andra källor, som NB Nyhetsbyrån har talar med, bekräftar att det ofta är andra generationens muslimer som blir extremister. Våra källor pekar på att den första generationens immigranter, som också aktivt har valt att flytta till exempelvis Sverige, ändå har en kontakt med det gamla hemlandet.

Den andra generationen har däremot tappat mycket av den kontakten utan att ha fått en ny identitet i Sverige. Det skapar ett kulturellt tomrum och vilsenhet, menar man.

 

Läs mer på Nyhetsbyrån

Senaste artiklarna