Vänstern utgör ett direkt hot mot vår civilisation

Socialismen, marxismen och kommunismen är grundade i samma ideologi. Förenklat bygger dessa ideologier på att göra uppror mot den kristna ordningen och syftar till att bryta sönder samhället.

Socialismen gör gällande att den är lik kristendomen, att den bygger på hänsyn till kärleken, värnar de fattiga och utsatta, men så är inte fallet. Socialismens syfte är istället att göra uppror mot kristendomen. Idag tar inte heller svenska kyrkan strid emot de saker som strider mot kristna värderingar. Historiskt kan man se att om kyrkan inte gör detta så kommer det onda förr eller senare alltid infiltrera kyrkan. Kyrkan måste därför, alltid stå upp för sina värderingar, precis som staten och rättssystemet (som i Sverige för övrigt bygger på kristna värderingar), annars korrumperas och kriminaliseras samhället. Står inte kyrkan upp för den kristna tron och samhället för rättssäkerheten så går utvecklingen åt andra hållet.

Då svenskar har dålig kunskap om religion och rättssystemet förlorat sin stringens så har Svenska kyrkan och rättssystemet infiltrerats av socialistisk politik. Kyrkan har kompromissat med sitt unika kristna budskap. Vi behöver alla bli befriade ifrån synd och be om syndernas förlåtelse för att finna försoning med Gud. Detta finns inte alls i det socialistiska budskapet. Socialismen bygger istället i grund och botten på att det inte finns någon naturlig synd i människan. Socialismen menar istället att orsaken till att folk är onda beror på miljön som personen bor och verkar i. Det är ett budskap som är oförenligt med kristendomen.

Anledningen till att vi kallar socialismen för vänster har sitt ursprung i den franska revolutionen, det var då man myntade begreppet första gången. De revolutionära som stod för den franska revolutionen valde att sitta på den vänstra sidan i parlamentet. Genom hela Bibeln är den högra sidan förknippad med Guds välsignelse, det som är Guds välbehag. Jesus sitter idag på den högra sidan av Gudstron, på den sida som har Guds välbehag över sig. Den vänstra sidan står i motsats till detta. I berättelsen om den slutliga domen, när människosonen kommer döma folken, står det att han ska säga till dom som står på hans vänstra sida, att ”gå bort ifrån mig, ni förbannade, till djävulselden som är tillredd åt djävulen och hans änglar”.

De franska revolutionärerna var i uppror mot kristen tro varför de valde att häda Jesus genom att säga att det är dom som är djävulens änglar, genom valet att sitta till vänster. På den vänstra sidan finns de som är revolutionära, därför finns den revolutionära delen alltid med i vänsterideologi. Den är i uppror mot kristen tro, mot kyrkan, mot överheten.

Socialismen har även den sitt ursprung från den franska revolutionen. Den franska revolutionen lyfter fram frihet, jämlikhet och broderskap, vilket kan påminna om kristna ideal, men det är just detta som gör det så farligt, eftersom i kristen tro är frihetsbegreppet genomgående.

Socialisterna i Sverige skiljde kyrkan från staten år 2000 vilket har skapat en rotlöshet i det svenska samhället vilket gett grund för egoism, där människor inte respekterar andra människors integritet, inte tar varandras behov i beaktning och slutar bygga samhället på den kristna tron och dess värden.

Vänstern utgör ett direkt hot mot den västerländska civilisationen, och måste bekämpas.

Senaste artiklarna