Kraftig ökning av Sveriges försvar

Socialdemokraterna ställer sig bakom prislappen för det nya utökade svenska försvaret. Det rapporterar SVT. Det handlar om en budgetökning från nuvarande 54 miljarder kronor till 84 miljarder år 2025.

De fyra tidigare allianspartierna och Sverigedemokraterna har sedan tidigare ställt sig bakom Försvarsberedningens kalkyl, som vill ge försvaret ökade anslag till 1,5 procent av BNP, vilket t o m är något mer än 84 miljarder kronor. Frågan om hur det kraftigt ökade anslaget skall betalas och varifrån pengarna i så fall skall tas är ännu inte löst.

Socialdemokraterna menar, att det blir svårt att finansiera kraftigt höjda försvarsanslag i kombination med skattesänkningar. Det kan möjligen medföra att Socialdemokraterna vill skriva in en reservation kring finansieringen i Försvarsberedningens slutrapport. Den läggs fram den 14 maj.

Flera borgerliga ledamöter i försvarsberedningen har varit kritiska till att Socialdemokraterna så nära slutförhandlingarna inte har givit besked om finansieringen. Försvarsminister Peter Hultqvist sade i mars i en Eko-intervju, att beredningens förslag går att genomföra ’inom de ekonomiska ramar som anvisas’.

I beredningen, bestående av samtliga riksdagspartier och ledd av tidigare försvarsminister Björn von Sydow (S), finns en enighet om att Sveriges militära försvar kraftigt behöver utökas. Försvarsberedningen har arbetat i två år med ett förslag om Sverige framtida försvar.

 

 

Källa: Nyhetsbyrån

 

 

Senaste artiklarna