Malmö: Slöja på körkort accepteras ej

Två kvinnor från Malmö fick sina körkortsfotografier underkända då de bar slöja. För att ändra på Transportstyrelsens krav var kvinnorna tvungna att motivera huvudbonaden. Kvinnorna ville då ha skadestånd och anmälde Transportstyrelsen till justitiekanslern, som dock inte anser att kvinnorna har blivit diskriminerade.

En av kvinnorna skickade in en förklaring och fick då sin bild godkänd. Den andra kvinnan vägrade, men även hennes bild godkändes till sist. Det skriver KvP. Kvinnorna ansåg att myndighetens agerande var diskriminerande och i strid med personuppgiftslagen eftersom deras religionstillhörighet registrerades.

Kvinnorna begärde skadestånd på totalt 80.000 kronor per person. I sin anmälan tyckte dessutom en av kvinnorna att hon hade blivit trakasserad av en kundtjänstmedarbetare på Transportstyrelsen. Medarbetaren skall ha sagt till kvinnan, att motiveringskravet mot kvinnor med slöja tillkom efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001.

’Såvitt gäller frågan om trakasserier ger utredningen inte tillräckligt stöd för att någon tjänsteman på Transportstyrelsen har uttalat sig på det sätt som påstås.’ Det skriver dock JK i beslutet.

Justitiekanslern konstaterar även, att kvinnorna inte kan anses ha blivit diskriminerade när de uppmanades att motivera varför de bar slöja på sina körkortsbilder. Detta eftersom Transportstyrelsens ’krav och förfaringssätt’ syftar till att säkerställa ’välliknande körkortsfoton där hela ansiktet syns’.

JK anser även, att Transportstyrelsen har hållit sig inom lagens ramar när det kommer till hur kvinnornas uppgifter har registrerats. Alltså har inget brott mot personuppgiftslagen inträffat. Och kvinnorna får inget skadestånd. Däremot godkändes alltså en av bilderna mot gällande praxis.

 

Källa: Nyhetsbyrån

Senaste artiklarna