Filipstad: Nyanlända utan jobb skapar kris

Filipstads kommun i Värmland larmar om skenande försörjningsstödskostnader. Orsaken skall vara kommunen generösa mottagande av nyanlända under flyktingkrisen. Filipstad tillhörde de kommuner som tog emot flest nyanlända per invånare. Kommunledningen säger att det saknas lämpliga arbeten för de nyanlända, och att kommunen skulle behöva 50 miljoner kronor per år för att hantera situationen.

Kostnaden för försörjningsstöd i värmländska Filipstad har ökat mycket kraftigt de senaste åren. År 2017 uppgick kostnaderna för försörjningsstöd till drygt 5 miljoner kronor. Under 2019 beräknas försörjningsstödskostnaderna till 31 miljoner kronor. Det motsvarar närmare 3000 kronor per år och invånare i den lilla kommunen med 10 800 invånare.

Orsaken till de ökande kostnaderna är den höga arbetslösheten bland nyanlända, där det i gruppen nyanlända från länder utanför Europa är 80 procent av de vuxna som saknar arbete. Detta gäller främst nyanlända från Somalia, Syrien samt Afghanistan. Många ur dessa grupper har valt att stanna i Filipstad, och har nu mycket svårt att få jobb.

Till SVT säger kommunledningen att många av de nyanlända saknar utbildning och språkkunskaper, samtidigt som utbudet av lediga arbeten i kommunen är litet. Man anser att man skulle behöva 50 miljoner kronor i statligt stöd för att kunna hantera dagens situation och kostnader.

Senaste artiklarna