Många skolbarn vill fasta på ramadan

Många muslimska skolbarn i Sverige vill fasta på ramadan, en stor muslimsk högtid. Men andra tycker inte att barn skall fasta, trots att deras kamrater vill göra det. Fastemånaden påverkar barnen. Det skriver SVT.

Många muslimska barn vill fasta, eftersom de vill ’vara stora’. Frågan är då om barnen kommer i kläm mellan religionen och skolans regler, som inte medger fastande. Vissa föräldrar säger, att det är föräldrarnas roll att vara tydliga med vad som gäller och förklara, så att barnen inte fastar.

Flera barn på skolor säger, att de fastar i skolan, samtidigt är skolledningarnas uppfattning klar. Andra barn konstaterar, att de blir trötta och inte kan prestera på proven.

’Vi tycker att barnen inte skall fasta’, säger biträdande rektorn Johan Karlsson på Bredsands skola i Sundsvall. Det förekommer fall, där föräldrarna också tycker att barnen skall fasta.

’Vi kan inte tvinga barnen att äta, vi har ett papper som föräldrarna får skriva på att de tar ansvaret.’ Det säger Karlsson.

 

Källa: NB

Senaste artiklarna