Socialdemokraterna sviker försvaret

Försvarsberedningen har spruckit bara några dagar innan den skulle presenteras. Den föll på att regeringen visserligen visade goda föresatser, men sedan inte ville garantera det tillskott man hade kommit överens om. Alltså skulle Försvarsmakten i praktiken fortsätta att vara budgetregulator. Något som är helt oacceptabelt.

 

De borgerliga partierna, som nu har lämnat, kräver, att försvaret skall garanteras satsningar på 84 miljarder kronor fram till 2025. Det innebär att försvaret då får få 1,5 procent av Sveriges BNP. Nästa steg skulle sedan vara att höja anslagen ytterligare till två procent av BNP. En mycket rimlig nivå internationellt.

I själva verket handlar det om att återföra försvaret till en styrka som är en bråkdel av vad vi tidigare hade. Det talas t ex om tre brigader. Fram till 1980-talet hade vi tio gånger så många!

Socialdemokraternas vill alltså inte garantera de långsiktiga försvarssatsningarna. Budgetutrymmet är begränsat de kommande åren och en stor del har redan intecknats av uppgörelsen med Liberalerna och Centern kring regeringsmakten.

Dessutom kommer EU-avgiften att höjas avsevärt, om eller när Storbritannien lämnar EU. Socialdemokraterna vill också hålla dörren öppen i budgeten för kommande välfärdssatsningar. Detta visar, att regeringens förmenta försvarssatsning bara är ett (s)pel för gallerierna. Till intet förpliktande.

Det är faktiskt skandalöst oansvarigt av regeringen! Försvaret är en tung och viktig post. En post att jämföra med den hemförsäkring man har i ett hushåll och som man absolut inte tullar på för något annat.

Det borgerliga avhoppet innebär också en spricka i regeringssamarbetet och möjligen anar Ulf Kristersson en chans att fälla regeringen framöver. En splittring i regeringsunderlaget är det, otvetydigt. Det borde oroa Stefan Löfven.

Löfven har ett dilemma. Hur han än vrider sig, kan det bli tokigt. Han har också en partiopinion att tänka på. Försvaret är inte direkt en av Socialdemokraternas kärnfrågor och en satsning på försvaret kan spä på den interna kritiken mot partiledningen.

Det är inte lätt för regeringen att både ha kakan och äta upp den.

 

Källa: NB

Senaste artiklarna