Om Realia-Posten

Realia-Posten grundades 2016 som ett nyhetsbrev. I takt med att nyhetsbrevet växte utvecklades formatet och Realia-Posten är från och med mars 2018 en konservativ tidning i traditionen från Edmund Burke.

Realia-Posten värnar om såväl det svenska som det västerländska kulturarvet med dess rötter i Jerusalem, Aten och Rom och står för en personalistisk människosyn, där såväl den enskilda människan som de sammanhang hon ingår i betonas. 
Realia-Posten betonar vikten av kulturupplevelser för en god livskvalité.

Realia-Postens målsättning är att vara välskriven och noggrann. Trovärdigheten sitter i kunnandet, tydligheten i tanken, uttryckets elegans och värnandet av yttrandefriheten. Skribenters åsikter sträcker sig från höger till vänster. Vi bedriver ingen partipolitik, utan förhåller oss partipolitiskt opartiska.

Realia-Posten följer de pressetiska reglerna.

Åsikter om vår utgivning kan skickas till info@realiaposten.se

Donera