Anslag till undervisning i hemspråk dras in i Hörby

I höstas fick det styrande SD i Hörby igenom budgeten för 2019. I denna skärs halva anslaget till modersmålsundervisningen bort. I veckan antog Hörbys kommunstyrelse ett program för hur nedskärningarna skall gå till. Det rapporterar SkD.

Eleverna måste hädanefter visa att de har tillräckliga kunskaper för att få lektioner i hemspråk i grundskolan och på gymnasiet. Man inför därför språktester.

Hemspråksundervisning kommer framöver att ges efter ordinarie skoltid.

I förskola, förskoleklass, på fritids och vid vuxenutbildning stryks ämnet helt.

Ensamkommande i familjehem kommer endast att få modersmålsundervisning om minst en av vårdnadshavarna talar språket.

Förslaget röstades igenom med åtta röster mot fem och skall nu även godkännas av kommunfullmäktige.

 

 

Senaste artiklarna