BRÅ: Invandrare begår fler brott än svenskar - i absoluta tal

En ny undersökning av stiftelsen Det Goda Samhället lyfter fram brottslighetens utveckling i Sverige under 2000-talet. Undersökningen visar att personer med utländsk bakgrund begår fler brott än personer med svenskt ursprung, i absoluta tal.

En kraftig ökning av brott som begås av personer som vistas tillfälligt i Sverige, exempelvis utländska stöldligor och EU-migranter, också har ökat kraftigt under de senaste 30 åren.

Antalet brott som begås av personer med utländsk bakgrund är nu fler än de brott som begås av personer med svenskt ursprung. Under perioden 2013-2017 begick personer födda utlomlands, personer födda i Sverige med en eller två utlandsfödda föräldrar samt personer som ej var folkbokförda i Sverige totalt 58% av alla misstänkta och anmälda brott. Personer födda i Sverige och med två föräldrar födda i Sverige stod för 42% av samtliga misstänkta och anmälda brott. Det visar en undersökning av stiftelsen Det Goda Samhället och Patrik Engellau.

Stiftelsen Det Goda Samhället och Patrik Engellau har sammanställt undersökningen som visar på brottsutvecklingen i Sverige över de senaste 30 åren. Undersökningen är skapad med hjälp av statistik från BRÅ – Brottsförebyggande Rådet – och Statistiska Centralbyrån, SCB. Undersökningen kompletterar tidigare undersökningar från BRÅ med analyser av brottslingarnas ursprung under perioderna 2002-2006 samt 2013-2017.

En grupp där brottsligheten ökat starkt sedan mitten av 1980-talet är de som vistas i Sverige utan att vara folkbokförda i landet, som till exempel papperslösa, EU-migranter eller utländska stöldligor. Under perioden 1985-1989 stod denna grupp för endast 3% av antalet anmälda och misstänkta brott. Under åren 2013-2017 hade gruppens andel av de misstänkta och anmälda brotten ökat till 13%.

Personer födda utomlands stod under perioden 1985-1989 för 14% av de anmälda och misstänkta brotten, där andelen hade ökat till 24% under perioden 2013-2017. Personer födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar stod under perioden 1985-1989 för 14% av de misstänkta och anmälda brotten, vilket hade ökat till 21% under 2013-2017.

Undersökningen finns i PDF här och i olika tabeller här.

Senaste artiklarna