Här är jobbet BRÅ borde ha gjort! All statistik finns!

För någon vecka sedan kom Brottsförebyggande rådet, BRÅ med en ny undersökning. Det sade i princip ingenting om det alla ’visste’ eller trodde sig veta: Folk med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade vid brott och ökningen har varit markant. Nu har det kommit en ny rapport på samma tema, privat framtagen med BRÅ:s och SCB:s statistik som grund.

Stiftelsen Det Goda Samhället och Patrik Engellau lyfter fram brottslighetens utveckling i Sverige under 2000-talet. Undersökningen visar att personer med utländsk bakgrund begår fler brott än personer med svenskt ursprung, i absoluta tal. En kraftig ökning av brott som begås av personer som vistas tillfälligt i Sverige, exempelvis utländska stöldligor och EU-migranter, också har ökat kraftigt under de senaste 30 åren.

Vi skrev om rapporten på nyhetsplats igår.

Under perioden 2013-2017 begick personer födda utomlands, personer födda i Sverige med en eller två utlandsfödda föräldrar samt personer som ej var folkbokförda i Sverige totalt 58 procent av alla misstänkta och anmälda brott. Personer födda i Sverige och med två föräldrar födda i Sverige stod för 42 procent av samtliga misstänkta och anmälda brott. Tidigare undersökningar från BRÅ kompletteras med analyser av brottslingarnas ursprung under perioderna 2002-2006 samt 2013-2017.

En grupp, där brottsligheten har ökat starkt sedan mitten av 1980-talet, är folk som vistas i Sverige utan att vara folkbokförda i landet, som till exempel ’papperslösa’, d v s illegala immigranter. EU-migranter eller utländska stöldligor har också ökat markant. Under perioden 1985-1989 stod denna grupp för endast tre procent av antalet anmälda och misstänkta brott. Under åren 2013-2017 hade gruppens andel av de misstänkta och anmälda brotten ökat till 13 procent.

Engellau & Co har gjort det jobb BRÅ borde ha gjort. Inte för att peka ut alla utlänningar som verkliga eller potentiella brottslingar, för att så inte är fallet är väl fullt tydligt. Nej, det handlar om att ta fram rätt underlag för att göra rätt saker och förhoppningsvis få bukt med den kriminalitet som ökar oroväckande snabbt och som våra styrande tycks stå handfallna inför.

I stället för att berätta att ’så här är det’, snurrar BRÅ och dess uppdragsgivare in sig i rena snömoset om ’socioekonomiska faktorer’, att ’det är svårt att avläsa någon trend’ och allt vad man – inte minst propagandaprofessor Sarnecki – drar till med. Men vi är inte dumma – och vi har rätt att få veta.

För kunskap måste vi ha. Rätt kunskap. Bland annat av det enkla skälet att varenda stackars skötsam invandrare som gör sitt jobb och bygger på Sverige skall slippa dras med i en fördomsvåg om att han/hon ’bara begår brott’. För just fördomar späs på av ängsligt halvkvädna visor som dem BRÅ och Sarnecki kläcker ur sig.

Läs rapporten från Det Goda Samhället istället!

https://detgodasamhalletdotcom.files.wordpress.com/2019/06/rapport-om-invandring-och-brottslighet.pdf

 

Källa: NB

Senaste artiklarna