INRIKES den 30 mars 2018

(RP, HELSINGBORG) - Politiskt och nyhetsmässigt har den gångna veckan varit händelserik. Och under torsdagen kom ytterligare en opinionsundersökning. Denna gång från Omni/Novus som kan konstatera att Miljöpartiet får detlägsta stödet någonsin.
Miljöpartiet amnar nu på 3,9 procent ochj ligger därmed utanför fyra procentsspärren. I övrigt är rörelserna små. Vänsterpartiet och socialdemokraterna ökar båda med 0,2 procentenheter medan moderaterna tappar 0,8 procentenheter och stannar nu på 22,5 procent.
Liberalerna och Centern ligger båda still på sina positioner från förara mätningen med 9,4 procent för Centern och 4,8 för Liberalerna. Kristdemokraterna liugger fortfarande förankarade under spärren. Nu på 3,1 procent - och det är en liten uppgång med 0,2 procentenheter.
Den största förändringen, även om den är liten, står Sverigesemokraterna för med en ökning med 0,4 procentenheteroch når därmed 17, 3 procent.
I mätningen får socialdemokraterna 28,1 procent och Vänsterpartiet 8,0.

Valrörelse
Det märks att det är valår. Förslagen från såväl regeringspartierna som från oppositonen kommer allt tätare. Justitieminsiter Morgan Johansson vill, enligt Barometern, att straffen för återfallsbrott ska skärpas.  Straffen för trafikbrott ska bli hårdare och de som gör sig skyldiga till upprepad brottlsig veksamhet ska kunna få höjda straff. Från regeringen vill man också att återfallsförbrytare ska kunna häktas för brott som det idag inte är möjligt. Lagen stipulerar idag att en person endast kan häktas om brottet kan ge minst ett års fängelse.

Olovlig kärning och rattfylleri kan idag endast ge sex månader.

Skyddsidentiter röjda
IT-skandalen på Transportstyrelsen växer. Hundratals medarbetare hos polisen och Säpo har fått sina skyddsidentiteter röjda enligt uppgifter som Svenska Dagbladet fått ta del av.
Polisen ska enligt tidningens källor ha drabbats värre än den militära underrättelsedelen.
Ett 30-tal agenter inom det militära KSI, Kontoret för särskild inhämtning har fått sina identiter röjda när Trasportstyrelsen placerade sina register i utlandet.
Transporstyrelsens agerande har gjort att från poch med den 1 april har Säpo rätt att sätta stopp för upphandlingar som kan betecknas som osäkra så att de är skadliga för rikets säkerhet. Nya regeler ska införas för myndigheter som ingår säkerhetsskyddade upphandlingar med leverantörer som ska lagra hemlig information. De aktuella myndigheterna ska nu i samråd med sina tillsynsmyndigheter, Säpo eller Försvarsmakten,  göra särskilda säkerhetsanalyser.

Lagrådet säger nej till regeringsplan
Regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar sågas rejält av Lagrådet.  ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, citerar TT Lagrådet.
Om regeringen får sin vilja igenom betyder det att runt 9 000 unga ensamkommande som väntat i 15 månader eller längre på besked från Migratiosnverket kan få uppehållstillstånd. Men det gäller endast de som hade sina  ansökningar registrerades hos verket den 24 november 2015 eller tidigare.
Efter Lagrådets utlåtande vill Moderaterna och Liberalerna att regeringen säger nej  till förslaget  och drar tillbaka det.

Religiösa friskolor en valfråga
Om gymnasie- och kunskapslyftsminister (sic) Anna Ekström får som hon vill blir frågan om religiösa friskolor en valfråga. I en intervju i Expressen menar hon att det blir en tydlig fråga att ta ställnng till för väljarna.
Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor därför att barn ine ska ”pådyvlas” en religion. Dessutom resulterar de religiösa friskoloran i ökad segegation enligt regeringspartiet.
I Expressenintervbjun säger Anna Ekström ”..vi är livrädda för den segregation som uppstår i svensk skola där barn med olika bakgrund möts i olika skolor. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats.” Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att läroplanen ska bli tydligare för hur könsuppdelad undervisning ska motverkas.
Religiösa inslag i undervisningen är inte tillåtet idag. Men nu vill socialdemokraterna att också religiösa inslag ska tas bort på morognsamlingar och under luncherna.
Vänsterpartiet stöder ett förbudmedan Liberalerna och Sverigedemokraterna vill förbjuda nya friskolor med religiös inriktning. Lagstiftnungen ska gälla alla religioner.
Lika positiv till förslaget är inte KD-ordföranden Ebba Busch Thor. Hon menar att ett förbud går emot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,  att det inskränker föräldrarnas rätt att bestämma över sina barns utbildning. Hon tycker däremot att de religiösa friskolorna ska granskas hårt av  Skolinspektionen.

 

 

 

Senaste artiklarna