Riksdagen den 30 mars 2018

Egentligen hade jag tänkt skriva om miljöpartiet och detta partis problem. Hur partiet sitter i en regering tillsammans med socialdemokraterna, en regering som uppenbarligen många av deras egna riksdagsledamöter avskyr. Men så dök då idag, under långfredagen, upp något betydligt intressantare.

I Svenska Dagbladets nätupplaga (det kommer ju inte ut några dagstidningar idag) skriver den gamle moderate partisekreteraren och vicepartiledaren Lars Tobisson om riksdagsspärren. Han vill avskaffa den.

Lats Tobison tror att det i valet i höst finns risk för att många väljer att rösta taktiskt. Alltså att lägga sina röster på ett parti som de egentligen inte tycker bäst om. Man väljer att rösta taktiskt, att lägga rösten där den betyder något. Tobisson kallar detta för ”sällskapsspel”. Och bakom detta förfarande hittar ha den så kallade småpartispärren som håller partier som får under fyra procent av rösterna utanför riksdagen.
Han påminner också oss som inte var med att denna spärr var ett krav från socialdemokraterna för att gå med på att avskaffa tvåkammarsystemet (vilket i sig kan ifrågasättas) vilket gav ett stort parti fördelar. Och som politiken allt för ofta är var detta inte det öppna, officiella skälet till spärren. Den var istället att man skulle motverka partisplittring och hindra små partier att ta sig in i riksdagen. Men, som Tobisson, konstaterar har detta uppenbalrigen inte hjälpt. Partiernas antal i riksdagen har ökat från fem till åtta. Han tror att spärren istället för att motverka småpartiernas inträde har fungerat som en hjälp då många väljare tar bessutet att ge sin röst till ett mindre parti för att man tycker det ska var med i riksdagen, även om man inte ser det som sitt åsiktsmässigt första val. Hindret har istället blivit ett skyddsnät. Uttrycket ”Kamrat fyra procent” lever till viss del kvar som en påminnelse om att när det gamla kommunistpartiet låg illa till i väljaropinionen fanns där socialdemokrater på vänsterkanten som lade sina röster  på kommunisterna eftersom de var bra, av flera skäl, att ha kvar i riksdagen.
Vi har senare kunnat se hur kanske främst moderata väljare valt att lägga sina röster på kristdemokraterna när det sett krisigt ut för dem. Inför årets val, som det ser ut nu, är det både kristdemokraterna och liberalerna som ligger illa till. Läget är bäddat för taktikröstning. Ska alliansen kunna ta över makten behövs båda dessa partier i regeringsunderlaget. Detta är en ordning som Lars Tobisson inte tycker om.  Spärren har visat sig motverka sitt syfte och ur demokratisk synpunkt finns det också invändningar.
Lars Tobisson tycker då, och jag är benägen att hålla med honom, att spärren helt ska slopas. Detta skulle få som effekt att varje röst blir lika mycket värd, taktikröstningen skulle upphöra och väljarna skulle rösta på de partier de sympatiserar mest med.
Det låter enkelt, och det kanske är enkelt. Men förslaget från moderatveteranen är intressant och det skulle onekligen öka individens betydelse i de allmänna valen. Det är värt ett försök. Jag gillar tanken! Slopa spärren!

Senaste artiklarna