Lennart Sacrédeus

Till min bakgrund och livserfarenheter hör uppväxten i ett prästhem i de gamla svensk-danska gränstrakterna, i Ronneby i Blekinge och Torsås i Småland, akademiska studier i Lund och gymnasielärarexamen i Malmö samt en svenskamerikansk släkt. Här ryms även möten, på nära håll, med ett delat Europa, kluvet mellan frihetliga, rättsstatliga demokratier och kommunistiska, ateistiska diktaturer.
Allt detta skedde i en ideologiska brytningstid på hemmaplan och internationellt – mellan ett tryggt, kristet präglat Sverige/västvärld och traditionsupplösande, sekulära vänsterkrafter. Jag fann de senare sakna en naturlig respekt för gånga generationers strävsamhet, ideal och andliga kraftkällor.
Mitt hjärta fann så en värdekonservativ hållning på kristen grund, baserad på tilltron till eviga värden som det lika, unika, absoluta och okränkbara människovärdet, den västerländska civilisationens grundbult. Kristdemokratin blev min politiska hembygd – för att citera den tyska enhetens förbundskansler Helmut Kohl – och förde mig också in, som förtroendevald, i bland annat europaparlamentet och Sveriges riksdag.

Skribenter