Edward Nordén

I grunden har jag en tolerant konservativ grundsyn på den nära omvärlden. Den tolerans och nyfikna öppenheten – balanserat av en tydlig preferens och försiktig approach till vad något ska förändras till – gör mig till en sådan konservativ. Aldrig en relativist. Inte en socialliberal, vilket jag trodde tidigare i livet. Detta förhållningssätt tror jag passar långt fler svenskar än vad många själva tror utifrån ett stort mått av begreppsförvirring och historia av vänsterlutning i modern tid.
Till yrket jordbrukare och politiskt engagerad i Medborgerlig Samling. Trebarnsfar och make. Grav missbrukare av ljudböcker vid kontemplativ traktorkörning. Att kunna utveckla sina tankar på stabil grund gör att jag gärna lyssnar eller läser med extra bredd – inkluderat meningsmotståndare och oliktänkande. Lao Tze, Alexis de Toqueville, H D Thoreau, Noam Chomsky eller Roger Scruton går lika bra att tänka till kring. Men i grunden så är Theodore Roosevelt ändå den mest inspirerande figuren. Förutom där jag inte håller med honom. Vilket beskriver min hållning till det mycket.

Skribenter