Carl Johan Ljungberg

Min syn på människan vilar i personlighetstanken. Jag vill kombinera och levandegöra ett kristet och romerskt arv liksom vitala drag från konservativa och klassiska liberaler.
Jag har utbildats som litteratur- och statsvetare i Sverige och Freiburg i Tyskland och har en Ph.D. i Politics från Catholic University of America i Washington, D.C. där Claes G Ryn var min handledare.
I flera år arbetade jag vid idésmedjan Timbro och City-universitetet i Stockholm och har därefter varit frilansskribent.

Skribenter