Johan R. Honkainen Gyllenspetz

Efter att ha gjort en ideologisk resa från nyliberalism i ungdomen, och några års ideologisk ökenvandring som socialist, så landade jag 2014 i konservatismen. Sedan dess har jag dragits framförallt till den anglo-amerikanska varianten av konservatism, och inspireras av Edmund Burke, Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Jag är positivt inställd till president Trump.
Jag har ett förflutet hos Moderaterna, och har även varit medlem i Høyre och Fremskrittspartiet. Nu föredrar jag att vara partipolitiskt obunden, även om jag gärna uttalar mitt stöd för både enskilda kandidater och partier under val.
Jag bor i Norge, är född i Sverige, och har finsk bakgrund. Västerlandet måste försvaras mot politisk korrekthet och islam. Det är vår tids och vår civilisations ödesfråga. På det viset kan jag beskrivas som kulturkrigare. Jag intresserar mig såväl för vad som händer i Sverige som i andra västländer och ibland också i resten av världen. Min ideologi, om man kan tala om konservatismen som en sådan, baserar sig sålunda på arvet från Jerusalem, Aten och Rom kombinerat med den anglo-amerikanska frihetstraditionen, från Magna Charta-baronerna och common law, till den amerikanska revolutionen (en av ytterst få revolutioner som jag stödjer). Jag är helt övertygad om vikten av att förstå både individens, de små gemenskapernas och kulturens betydelse.

Skribenter