Jonas Hagerlid

Det som har störst inverkan på mitt tänkande är det historiska perspektivet. För mig innebär det en medvetenhet om att väldigt många andra tänkbara samhällen är möjliga. Det jag tycker mig se är också att de allra flesta av dem var hemska att leva i. Det jag vill är att värna det mänskliga samhället som vi har idag där vår levnad inte längre definieras av svält, okunskap, underordning.
Ideologiskt är jag socialdemokrat, feminist och populist. Jag gillar omfördelning, välfärdsstat, normbyggande och direktdemokrati. Jag tror att den politiska diskussionen behöver handla mer om verkliga konflikter som jämställdhet, klasskamp och vad som är det goda samhället. Idag upplever jag att det politiska samtalet ofta begränsas inom snäva ramar där det handlar om vad som är god ton eller den mest effektiva lösningen. Samtidigt ser jag tecken på en demokratisering genom exempelvis #metoo och de alternativa medier som växer fram.

Skribenter