Anne-Marie Pålsson

Åsiktsdeklaration

Jag är för maktdelning på alla plan.
Jag tror att det civila samhället ska ges ett större utrymme i förhållande till det offentliga och politiskt styrda.
Jag tror på en balans mellan de politiska och de ekonomiska intressena: marknaden är bra men får inte bli vår herre.
Jag är för en konstitutionell maktdelning men mot monarkin.
Jag är för EU men mot euron.
Jag är för valfrihet i välfärden men mot vinstjakten.
Jag tycker att samtalet ska handla lika mycket om plikter och skyldigheter som om rättigheter.
Jag är emot storskaliga experiment men för de små stegens förändringar.
Jag är för ett starkt försvar men mot ett svenskt NATO-medlemskap.
Jag är inte religiös och har lämnat den svenska kyrkan men tycker att vårt kristna kulturarv ska ges en större plats.

Förmodligen skulle folk kalla mig för klassisk konservativ. Så som Winston Churchill lär ha uttryckt saken.

Den som inte är radikal som ung har inget hjärta. Den som inte är konservativ som gammal har inget förstånd.

Skribenter