Tobias Hägerland

”Säger man om något: ’Det här är nytt!’ så har det ändå funnits före oss, alltsedan urminnes tid” – det insåg redan Predikaren i Gamla testamentet.
Grundläggande för min syn på världen och tillvaron är att den mänskliga gemenskapen omfattar inte bara oss som lever nu, utan också dem som gått före oss och dem som ska följa efter oss. Samhällets framåtskridande gynnas inte av abrupta brott med det förflutna. Tvärtom erbjuder historien och traditionen ofta de nycklar som behövs för att både förstå och varsamt förändra vår samtid och framtid. All erfarenhet visar att det är långsamma och organiska utvecklingsprocesser, snarare än revolutioner och radikala systemskiften, som leder till bestående resultat.
Som människor förblir vi genom tiderna ungefär samma ofullkomliga varelser som vi alltid har varit, med vår förmåga att göra både det ohyggligt onda och det överjordiskt goda, med vår längtan efter att stå på egna ben och vårt djupa behov av trygghet och tillhörighet. Styrkan i den konservativa idétradition, som jag bejakar, är att den utan skygglappar vidkänns dessa lätt observerbara omständigheter.

Skribenter