Patrik Markgren

Jag kombinerar fasta grundvärderingar med ett pragmatiskt förhållningssätt till den praktiska tillämpningen av dessa principer. Tror helhjärtat på devisen ”förändra för att bevara”. Hämtar mina värderingar från kristen etik, västerländsk civilisation och den politiska demokratin. Värnar speciellt om statens kärnuppgifter, försvar samt lag och ordning. Tror på västerländskt samarbete, civilsamhället och marknadsekonomi. Avskyr totalitärt tankegods och flockmentalitet. Oroar mig för att vetenskapens tilltagande politisering, meritokratins urholkning, skolans förfall och bristande ekonomiska incitament skall innebära slutet för framgångssagan Sverige.

Skribenter