Anders W. Edwardsson

Konservativ i den frihetliga anglosaxiska traditionen. Bland mina filosofiska och politiska förebilder finns Aristoteles, Thomas av Aquino, Niccolo Machiavelli, Edmund Burke, James Madison, Winston Churchill, Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Jag har läst historia i Uppsala och statsvetenskap vid Catholic University of America och är en livslång student av den västerländska civilisationen och dess judiskt-kristna arv.
Min syn på människan är att hon är en förening av naturligt goda och onda drifter och att kulturens primära uppgift är att nära de bra och lägga band på de dåliga. Detta är framförallt en uppgift för civilsamhället, men även den offentliga makten – som annars bör begränsas till polis, domstolar, försvar, utbildning och infrastruktur – måste ägna sig åt viss kulturförädling.
Favoritcitat: "Excellence is an art won by training and habituation." (Aristoteles)

Skribenter