Erik Lidström

Jag är klassisk liberal, vad en del kallar konservativ, i samma anda som David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville och Friedrich Hayek. Jag har haft denna syn sedan min ungdom, men den har på senare år fördjupats och utvecklats. Min bakgrund är teknisk fysik i Uppsala, Tekn Dr och också en MBA. Jag lämnade fysiken 2000 och arbetar sedan dess inom IT.
Jag intresserar mig mycket för hur den klassiska liberalismen och den mänskliga psykologin kan kombineras och arbetar sedan ett antal år på en bok i ämnet. På vägen har det blivit en bok om skolan, Education Unchained - How to restore schools and learning, utgiven 2015 hos Rowman & Littlefield i USA.
Jag är dessutom djupt intresserad av historia och har ett internationellt perspektiv efter 15 år i främst Frankrike men också England och mycket arbete i Marocko. Sedan 2012 är jag åter i Sverige, där jag följer samhällsutvecklingen med stigande oro.

Skribenter