Fredrik Andersson

Jag har betraktat mig som en höger-konservativ debattör och opinionsbildare sedan den konservativa ideologin slängdes ut från de borgerliga allianspartierna i början av 00-talet. Just avsaknaden av en konservativ motpol till den konsensus av postmarxistiska maktanalyser och postmodernism, vilket genomsyrat värderingar och idéer i Sverige under ett par decennier, har fått mig att bli övertygad om att den konservativa ideologin är nödvändig som motpol för att balansera upp den radikalism som på många sätt råder i Sverige idag.
Jag intresserar mig särskilt för frihets-, åsiktsfrihets-, yttrandefrihets- och demokratifrågor. Den traditionella västerländska åsiktsfrihetliga demokratisynen utmanas idag av både nysocialister och nyliberaler. Den traditionella borgerliga frihetssynen utmanas inte längre endast av socialister, utan idag även av nyliberaler.
Mitt ideologiska tänkande har bl.a. inspirerats av den kanadensiska professorn Jordan Peterson som beskriver samspelet mellan postmarxistiska värderingar och postmodernism. Edmund Burk och Roger Scruton är andra inspirerande konservativa tänkare. I Sverige har jag under åren inspirerats mycket av den konservativa ledarskribenten Marika Formgrens konservativa analyser och texter.

Skribenter