Christopher Jarnvall

Jag har en militär bakgrund från kavalleriet i Arvidsjaur och Karlsborg och har min bildning från Filosofiska fakulteten vid Lund. Jag har haft en socialkonservativ syn på samhället under hela mitt liv – och avser att fortsätta med det. Under några år på 1980- och 90-talen var jag medlem i Moderaterna, men är sedan 1993 partipolitiskt obunden. Det har varit önskvärt i min roll bl. a. som konsult inom public affairs.
Politiskt och intellektuellt har jag påverkats av västerländska filosofer från Antiken och framåt. Från Homeros till Seneca, som är en favorit, men även Voltaire, Spengler eller den moderne brittiske filosofen Roger Scruton läser jag med intresse. En annan av 1900-talets filosofer jag tycker om är finlandssvensken Georg Henrik von Wright. Däremellan kan jag gärna försöka förstå den andra sidan genom att tillägna mig Marx’ tankar.
Av statsmän och -byggare sätter jag Karl XI och Bismarck bland de främsta.
Västerlandet, vår historia och vårt judisk-kristna kulturarv är viktiga stöttepelare för mig. Liksom konsten, musiken, litteraturen och arkitekturen.
Jag söker ofta svaren och lösningarna på dagens problem i historiska paralleller. Trots allt har vi inte förändrats så mycket genom årtusenden och många företeelser är tidlösa även om de har draperats i och omfattats av olika tidsepoker. Trots allt: Historia magistra vitae est!

Skribenter