Jessica Stegrud

Jag är ateist och stor förespråkare av det fria, demokratiska och sekulära samhället, men inser samtidigt att många av mina värderingar bottnar i ett tydligt kristet kulturarv. Att kristendomen som genom seklerna påverkat allt ifrån traditioner, moraluppfattningar, musik till språk, även präglat mig och mina uppfattningar.

Uppvuxen i en familj där de politiska åsikterna ofta gick isär, men där deltagande i diskussioner alltid uppmuntrades, lärde jag mig att både uppskatta meningsutbyten och inse vikten av yttrandefrihet. Partipolitiskt obunden har jag alltid tagit mig friheten att både tänka och diskutera utan någon särskild uttalad ideologisk botten, men med åren insett att jag i mångt och mycket har en liberalkonservativ grundsyn. Jag tror på individens frihet och äganderätt. Men också på individens behov av en större gemenskap och ett kulturellt sammanhang. Jag tror på utveckling – av idéer, politik och marknader – men inte på radikala samhällsförändringar, utan förespråkar både eftertanke och konsekvensanalyser.

Skribenter