Nils Johan Tjärnlund

Den upplysta konservatismen är den idévärld som ligger mig närmast. Det handlar om en frihetsälskande konservatism som ser och bejakar den enskilda människans möjligheter, men samtidigt erkänner den ofullkomlighet och bräcklighet som präglar individen. Vi behöver historia och traditioner som karta och kompass på livets vindlande seglats.
Medan en liberal mera kompromisslöst betonar individens självförverkligande, så vill en upplyst konservativ lyfta fram individens rätt till självförverkligande i ett samspel med moralansvar, dygder och traditioner. Jag kan förstå människans längtan efter utopier och enkla formler på samhällsproblem, men avfärdar dessa oavsett varifrån de kommer. Komplexiteten i människans natur och de samhällen vi skapat kräver en ödmjuk hållning där den beprövade erfarenheten och det sunda förnuftet väger tungt.
Avgörande beståndsdelar i det goda samhället är också äganderätten, yttrande- och åsiktsfriheten samt det fria företagandet. Jag är övertygad om att ”de borgerliga dygderna”, såsom de framför allt utvecklas i fria borgerliga samhällen, ger de bästa förutsättningarna för att skapa ett ekonomiskt välstånd för alla. Några nyckelord är framtidstro, entreprenörskap, social rättvisa, måttfullhet och bildning.
Den västerländska civilisationen som vilar på judisk-kristen grund har outtömliga källor att ösa ur. Där ryms vårt kulturella arv med arkitektur, filosofi, konst, litteratur och religion – och inte minst musiken, som jag kanske värdesätter främst.

Skribenter