Lars-Arne Staxäng

Jag har varit med i Moderaterna sedan i slutet av 1970-talet, och har en kristen konservativ grundsyn på många frågor. Inte minst när det gäller trygga och bra samhällen så måste de minsta byggstenarna fungera och läggas rätt förutom skolan och rättsväsendet. Därför står jag fast vid att trygga familjer är grunden för detta, och att barnen helst behöver både kvinnliga och manliga förebilder för att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Jag inser givetvis att detta aldrig går att nå för alla, men samhällets grundsyn skall vara att bejaka detta. Om alla människor fick växa upp där de känner sig älskade och behövda, så hade många samhällsproblem varit mycket mindre.
Jag brinner också för att vanliga människor skall kunna leva på sin egen lön, och på det sättet få bestämma om sina egna liv. Det är också det bästa sättet för ett land för att alla skall dra sitt strå till stacken och göra sin insats här i samhället.
Jag är intresserad av resor, historia, kultur och jakt. Politiskt så är jag intresserad av det mesta men framför allt sjukvård, äldrevård, skolan och rättsfrågorna.
År 2006 så kom jag in i riksdagen för Moderaterna. Sedan dess har jag suttit i Socialförsäkringsutskottet, och är partiets talesman i pensionsfrågor. Jag sitter även med i Nordiska rådet, och i dess Kultur och utbildningskommitté.

Skribenter